Planen Gud har arbeidet etter – 2 2016-11-24T13:01:36+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds fedreland og den forente verden

Planen Gud har arbeidet etter for å opprette sitt rike – 2

La oss se på dette i lys av hvordan den kristne historie begynte. Fordi jødefolket ikke trodde på Jesus og i stedet forfulgte ham, ble han nødt til å vandre omkring fra sted til sted. Han kunne ikke realisere alt Gud hadde håpet på, både det åndelige og det fysiske. Men Messias kommer med oppgaven å bryte ned alle barrierene i himmelen og på Jorden og skape enhet overalt. Gud vil absolutt at vi oppretter en stat basert på hans prinsipper, slik de åndelige lover dikterer, og at stater bygd på den falne verdens prinsipper, blir borte. Guds brennende håp for Adam var ikke begrenset til Adam som individ, men dreide seg også om å skape en familie og slekt, et samfunn og en nasjon basert på Adam.

Da Messias sine anstrengelser for å bygge en sann nasjon ikke førte frem, måtte jødefolket betale en enorm pris, i form av lidelse. Gjenkomstens Herre er ansvarlig for å gjøre Adam fullkommen og oppfylle Messias sin oppgave. Personen med denne oppgaven er også ansvarlig for å gjøre familien, slekten, samfunnet, nasjonen og verden som har sine røtter i Adam, fullkommen.

Gud sendte sine kjære sønner og døtre til Jorden for å fremskynde historiens utvikling og til slutt opprette en nasjon som er fullstendig preget av enhet. På det nåværende tidspunkt er det imidlertid ikke noe forberedt grunnlag som en slik forent nasjon kan baseres på. Fordi arbeidet her på Jorden har gått galt gang på gang for Gud, har han stadig vekk måttet sende utvalgte personer for å utføre denne oppgaven. Slik har Guds gjenoppreisningsarbeid opp gjennom tidene artet seg.

Vi må være takknemlige selv om Gud ofrer oss som individer. Selv om han ofrer våre familier, slekter, samfunn og nasjoner, må vi være takknemlige. Bare når et slikt sant individ og en slik sann nasjon blir skapt, kan det bli orden i vår verden. Hvis Guds rike ikke lar seg opprette basert på de ofre et individ kommer med, blir det nødvendig med større ofre, som kan omfatte familien, slekten og samfunnet.

I sitt arbeid for å opprette Guds rike har selv Gud måttet følge dette prinsippet. Hans strategi derfor har vært å først finne et individ som kan ofre seg for å etablere himmelriket. Deretter må familien som arver dette individets tradisjon, ofre seg for Guds rike. En slekt og et folk arver så tradisjonen som denne familien etablerer. Det blir da deres tur til å ofre seg for Guds rike. På denne måten har Gud utført sitt arbeid for å opprette sitt rike.

Hvorfor ble vi født her på Jorden? Vi ble født for å elske Guds rike. Det som motiverer Gud til å utføre sitt frelsesarbeid, er nettopp hans kjærlighet for et slikt rike.

Les videre