Home/Taler/Guds fedreland og den forente verden/Planen Gud har arbeidet etter – 1
Planen Gud har arbeidet etter – 1 2016-11-24T13:01:36+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds fedreland og den forente verden

Planen Gud har arbeidet etter for å opprette sitt rike – 1

Vi har fått vite at etter syndefallet var det Satan, og ikke Gud, som tok kontroll over den historiske utvikling, men opprinnelig var det Gud som skulle hatt herredømme over vår verden. Hvis hele klaner og stater, dannet av familiene til Guds egne sønner og døtre, hadde bygd verden, og hvis de hele tiden hadde hatt et forhold til Gud preget av kjærlighet, da ville Gud ha vært i stand til å styre verden, hver nasjon, hver familie og hvert individ. Men på grunn av syndefallet står nå alle individer, familier, klaner, samfunn, nasjoner og verden i et motsetningsforhold til Gud. Dette er den historie og den verden syndefallet skapte.

Hvis vi lar verden forbli som den er, vil en verden med evig kjærlighet, som er et uttrykk for Guds skapelsesideal, ikke kunne se dagens lys. Men Gud, som det absolutte vesen, kan ikke opprette sitt opprinnelige herredømme uten å realisere sin opprinnelige vilje. Vi må derfor forstå Guds opprinnelige posisjon og hans forhold til mennesket for å forstå mønsteret han har fulgt for å få den onde verden under sin kontroll og vise den veien til å bli en verden i samsvar med hans opprinnelige ideal. Slik kan vi beskrive Guds arbeid for å gjenoppreise den falne verden.

Mange av vår tids nasjoner kommer inn under det falne herredømmet som erstattet Guds herredømme. Ikke en eneste nasjon tar utgangspunkt i hva Gud har et brennende ønske om. For å etablere en nasjon som han kan realisere sin vilje gjennom, har Gud arbeidet opp gjennom hele historien for å veilede oss mennesker, uten at vi har visst om det. Gud skapte Adam og oppdro ham for at han skulle bli fullkommen, slik at Gud kunne realisere sitt ønske om å ha noen som Gud kunne styre gjennom og etablere sitt gode herredømme over alle familier, samfunn og hele verden. På grunn av syndefallet fikk imidlertid menneskets historie, som begynte i enhet, et utseende som lignet på et puslespill med bitene spredt utover i et eneste rot. Guds frelsesarbeid opp gjennom tidene har vært prosessen der bitene blir samlet sammen og satt på plass.

Adam var stamfar til alle mennesker. Å miste ham, et individ, var derfor ensbetydende med å miste alle mennesker. Av den grunn må Gud opprette Adam på nytt. Personen i denne posisjonen må være i stand til å forsake og glemme sin slekt og nasjon og leve utelukkende for å gjøre Guds vilje.

Les videre