Jesus og Guds rike – 3 2016-08-01T01:25:13+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds fedreland og den forente verden

Jesus og Guds rike – 3

For å gjenopprette gjennom godtgjørelse fundamentet som eksisterte på Jesu tid, men som gikk tapt, har Gud kjempet i 2 000 år for å bygge et grunnlag som kan knyttes til det globale grunnlaget. Men nå er det ikke noe mønster på en nasjon. Hvem vil da arve det nødvendige grunnlaget for en nasjon? For å finne slike åndelig bevisste mennesker og foreta de nødvendige forberedelser arbeider Gud gjennom en ny religiøs bevegelse, som er basert på kristendommen.

Ærede religiøse ledere, Idet menneskeheten går inn i det tredje årtusen, er den i ferd med på nytt å bli velsignet av Gud. Jeg håper at alle religiøse mennesker vil begynne å samarbeide med hverandre og bli ett på hjerteplan og samtidig følge opp mitt forslag om å opprette parallelt med hovedforsamlingen i FN en rådsforsamling som består av representanter fra forskjellige religioner. En edel sak som FN burde kunne ta på seg for å bedre menneskehetens kår, er å bidra til at den kommer seg på beina åndelig, basert på Guds sanne kjærlighet.

Av den grunn har jeg utvalgt samvittighetsfulle ledere ikke bare fra det religiøse plan, men også fra den politiske, filosofiske og kulturelle verden samt fra forretningsverden og andre områder og gitt dem opplæring i sann kjærlighet, som går ut på «å leve for andre». Basert på dette arbeidet har jeg utnevnt titusener av fredsambassadører. Over hele verden fremmer de Interreligiøst og Internasjonalt Forbund for Verdensfred, som jeg grunnla. De investerer seg fullt ut for å skape en verden med fred, Guds og menneskehetens brennende ønske. Om ikke lenge vil viljen til den allmektige, allvitende og absolutte Gud bli realisert.

Jeg vil gjerne få avslutte ved å be dere ledere som er samlet her, også om å delta aktivt i arbeidet for å gjenoppbygge deres familier og nasjoner basert på sann kjærlighet og samtidig skape en verden med evig fred, der det ikke finnes barrierer mellom nasjoner.

Jeg ber at dere og deres familier må motta Guds velsignelse i overflod.

Tusen takk.

En tale dr. Sun Myung Moon holdt 21. september 2002 ved en konferanse i New York med tema «Det å styre og rollen religion spiller i freds- og sikkerhetsspørsmål – På vei mot et flerreligiøst råd ved FN». Han talte som grunnlegger av Interreliøst og Internasjonalt Forbund for Verdensfred, som arrangerte den to dager lange konferansen.