Jesus og Guds rike – 2 2016-11-24T13:01:36+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds fedreland og den forente verden

Jesus og Guds rike – 2

Jesus kom for å opprette en nasjon, en forent nasjon. Han var bare i stand til å etablere den åndelig, ikke fysisk. Av den grunn har kristendommen fortsatt i dag ikke en substansiell nasjon her på jorden. Det betyr at Gud ikke kan si til en nasjon eller et folk på jorden: «Min kjære nasjon, mitt elskede folk.» Dermed forstår vi at grunnlaget for Guds rike på jorden ennå ikke er blitt lagt. Hvis på Jesu tid jødenes land var blitt forent med Jesus, ville den nasjonen da ha blitt Guds rike, med hans sønn, Jesus, som sentrum. Basert på denne nasjonen ville Gud så ha gjenoppreist hele verden. Men fordi Jesus ble drept, fordi hans fysiske kropp gikk tapt, bar ikke grunnlaget for å forbinde det åndelige med det fysiske her på jorden noen fysisk frukt.

Hittil har kristne vært som et folk uten land. De er blitt forfulgt og har måttet gi sitt liv overalt i verden. Kristendommen ekspanderte basert på martyrenes blod. Måten kristendommen kom inn i verden på bestemte hvordan den ekspanderte: basert på martyrenes blod. Nå er tiden over da kristne blir angrepet og forfulgt. Men drømmen om Guds rike her på jorden er ikke død og borte vekk. Det er blitt ganske utbredt med en tro som lengter etter Guds rike og ivrig venter på at Gjenkomstens Herre skal opprette den tapte substansielle nasjonen basert på kristendommens åndelige grunnlag. Dette er forventningen om Det annet komme.

Selv Jesus venter i Paradis. Vi må forstå at han ennå ikke har kunnet nærme seg himmelens trone. Først måtte han opprette en nasjonal suverenitet anerkjent av Gud og styre et land og bygge en nasjon der Gud tillater innbyggerne å gå rett til himmelriket i den åndelige verden etter sitt jordiske liv. Fordi Jesus ikke var i stand til å bygge en slik nasjon, kunne han ikke innta sin posisjon like foran Gud. Paradiset ble et «venterom» til himmelriket. Ingen kan gå alene inn i himmelriket. Hvis syndefallet ikke hadde skjedd, ville vi alle ha fulgt det eksempel Adam og Eva skulle ha satt, og gått til himmelriket som familier velsignet av Gud. Dit må vi gå sammen med våre sønner og døtre.

Les videre