Jesus og Guds rike – 1 2016-11-24T13:01:36+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds fedreland og den forente verden

Jesus og Guds rike – 1

Innbyggerne i et land som ikke er selvstendig, befinner seg i en ynkelig situasjon. Jesus forsto dette og sa: «Vær altså ikke bekymret og si: Hva skal vi spise? Eller: Hva skal vi drikke? Eller: Hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningene opptatt av; men den Far dere har i himmelen, vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg» (Matt 6,31-33). Sa han at vi skulle strebe etter å få en sønn først? Eller var det Guds rike? Jesus ba oss om å søke det riket Gud søker.

At Guds brennende ønske om å opprette sitt rike og sin rettferdighet skal bli virkelighet, avhenger ikke av Gud alene. Han trenger oss mennesker og det øvrige skaperverk. Guds rike kan faktisk bare bli en realitet gjennom oss mennesker. Gud har et ønske om å leve i harmoni med skaperverket gjennom sanne mennesker. Derfor sendte Gud Jesus til jorden, som en substansiell skikkelse, som kunne representere Gud overfor den falne menneskeslekten og produsere Guds arvelinje. Jesus var det første menneske som hadde som oppgave å realisere her på jorden det Gud har hatt et brennende ønske om opp gjennom hele menneskehetens historie.

Jesus var Guds sønn, den første som befant seg i en slik posisjon etter en forberedelsesperiode på 4000 år. Han var Guds sønn og levde her på jorden i en nasjon der jødedommen spilte en sentral rolle. Den satanske side hadde allerede opprettet nasjoner og angrep Guds side, som derfor også trengte en nasjon, etablert på et solid grunnlag. Derfor hadde Gud arbeidet i 4 000 år nettopp for å danne denne ene nasjonen. Jødefolket skulle ha akseptert Jesus og sammen med ham lagt grunnlaget for hele verdens frelse. Nettopp dét skulle ha vært selve frukten av Guds tusener av år lange forberedelsesarbeid. Dette skulle ha ført til en verden der Gud i himmelen og Jesus her på jorden ville innehatt de sentrale roller. Fordi Jesus døde før tiden, ble imidlertid en slik verden bare opprettet åndelig.

Basert på sitt tre år lange offentlige virke forsøkte Jesus å rette opp igjen hele grunnlaget jødedommen hadde etablert, men som nå var gått tapt. Men Jesus ble korsfestet, og jødenes land, som var blitt opprettet substansielt her på Jorden, som Guds nasjonale grunnlag både åndelig og fysisk, gikk også tapt. Jødene ble et folk uten land, tvunget til å vandre rundt i verden spottet av den satanske verden. Fordi Jesus ble drept, kunne kristendommen bare oppnå et åndelig grunnlag for en nasjon. Derfor er det umulig å finne en nasjon som vi virkelig kan si er kristen, både åndelig og fysisk. Gjenkomstens Herre må gjenoppreise Guds 4 000 år lange forberedelsesarbeid for å opprette jødenes land på Jesu tid og samtidig gjenvinne alt som gikk tapt på grunn av jødenes mangel på tro på Jesus.

Les videre