Hvorfor vi må opprette Guds rike – 2 2016-11-24T13:01:36+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds fedreland og den forente verden

Hvorfor vi må opprette Guds rike – 2

Guds rike finnes ikke ennå. En person uten en nasjon er også uten permanent bosted, nasjonalitet og mulighet til å registrere sitt borgerskap. Av den grunn må vi lykkes i å opprette Guds rike i den nåværende verden. Vi må bygge himmelriket på jorden. Vi må kunne leve her på jorden som innbyggere av en slik nasjon, dit vi også vil kunne lede våre egne familier og vår egen slekt og få del i arvelinjen til De sanne og gode foreldre, som elsker sitt land og sin nasjon som en sønn og datter som har seiret. Bare på den måten vil vi kunne gå inn i himmelriket i den åndelige verden. Dette er Guds prinsipp.

Bare når det finnes en nasjon, vil vi være i stand til å gi våre etterkommere en tradisjon som varer i all evighet. Bare når det finnes en nasjon, vil det vi blødde og svettet for, bli noe som varer. Bare når det finnes en nasjon, vil menn og kvinner bygge et monument som priser Gud for hans arbeid her på jorden, og bare da vil hvert spor av herlighet forbli. Hvis det ikke blir en nasjon, vil alt ha vært forgjeves. Derfor må vi forstå at opprettelsen av Guds rike er vår viktigste oppgave.

Vi må hele tiden være overbevist om at «vår familie beskytter nasjonen som oppfyller kravene for å bli elsket av De sanne foreldre. Derfor må jeg være en eksemplarisk sønn eller datter av De sanne foreldre og leve slik det sømmer seg for en patriot som elsker sin nasjon.» Det betyr at vi må bli i stand til å motta Guds og De sanne foreldres kjærlighet, men hvis vi ikke har en nasjon, er vi ikke i stand til det. Det er fordi Guds rike bare kan bli opprettet etter at vi har seiret over Satans herredømme over nasjonene.

Les videre