Home/Taler/Guds fedreland og den forente verden/Hvorfor vi må opprette Guds rike – 1
Hvorfor vi må opprette Guds rike – 1 2016-08-01T00:44:09+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds fedreland og den forente verden

Hvorfor vi må opprette Guds rike – 1

Selv om Gud har snakket om sitt rike og sin rettferdighet, har folk på Jorden vært ute av stand til å finne hverken dette riket eller denne rettferdigheten. Det er viktig å forstå at menneskeheten har alltid hatt et brennende ønske om å få se Guds rike og hans rettferdighet opprettet.

Hvorfor da er dette fortsatt bare et mål som aldri er blitt realisert? Grunnen er at mennesket begikk syndefallet. Som en direkte følge av det havnet både Gud og menneskeheten, som sammen skulle ha utgjort sentrum i Guds rike og hans rettferdighet, i en situasjon som forhindret et forhold til hverandre. Vi mennesker forsto ikke stort om vår Far. Gud har derfor arbeidet opp gjennom hele historien for å opplyse mennesket i dets uvitenhet og lære oss om seg selv. Under slike omstendigheter er det fortsatt vårt brennende ønske og mål å opprette hans rike og rettferdighet.

Det er mange nasjoner i dagens verden, men ikke én eneste én er virkelig elsket av Gud. Derfor vil Gud oppheve denne falne verden og i stedet skape sitt rike. Gud har utført sitt enorme frelsesarbeid for å kunne opprette en nasjon. Gud er ikke i stand til å realisere sin vilje for menneskets gjenoppreisning uten at en nasjon samarbeider med ham. Det må finnes en sann stat, som har en sann religion som sentrum. Da tiden var moden for det, opprettet Gud derfor en spesiell nasjon og religion, nemlig det utvalgte israelsfolket og jødedommen.

Hvordan arter en nasjon seg som oppfyller vårt brennende ønske om Guds rike? En slik nasjon kan ikke sammenlignes med nasjonene dere lever i nå. Én dag må vi si farvel til disse nasjonene.

Les videre