Det alle ønsker mest av alt – 3 2016-08-01T01:03:57+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds fedreland og den forente verden

Guds rike er det alle mennesker ønsker mest av alt – 3

Hva er hensikten med vår tro? Det er å bli innbyggere i Guds rike. Hvis vi ikke blir det, er vi ikke frie til å ha forhold vi kan være stolte av, til våre medmennesker og det øvrige skaperverk. Vi er ikke frie til å motta deres kjærlighet. Et menneske uten nasjon er alltid sårbart. Det befinner seg i en ynkelig posisjon. Han eller hun kan på en helt urettferdig måte bli påført lidelse, av hvilken som helst grunn. Derfor er vi nødt til å vite hvor vi finner nasjonen Gud ønsker, det vil si nasjonen som kommer til å tjene som Guds fotfeste i denne verden. Dette er hovedsaken alt dreier seg om.

Vi burde egentlig være villige til å ofre vårt blod og vår svette for en slik nasjons skyld og for å bygge det evige himmelriket og for å bygge et blomstrende samfunn som våre etterkommere vil synge lovsanger om i all evighet.

Uten tvil vil de som tilhører Guds direkte arvelinje, styre som konger i en slik nasjon, basert på mandatet de har fått fra himmelen, og som representerer Guds autoritet fullt og helt. Et slikt rike vil se på både kommunisme og demokrati som systemer som feilet. Når det engang er opprettet, vil et slikt rike vare evig.

Ved nærmere ettertanke bekymrer det dere ikke at dere ikke er innbyggere i et slikt rike? Jeg mener vi burde føle oss triste til sinns fordi vi ikke kan leve i en slik nasjon. Vi må vise anger over å ikke ha skaffet oss et slikt enestående og varig kongestyre (kingship).

I sine forsøk på å opprette en slik nasjon, styrt av konger, og et slikt territorium har mennesket opprettet utallige kongeriker . Vi vet at i kampen for å skape slike riker måtte mange bøte med livet, og mange vanlige mennesker ble ofret. Mange land ble ødelagt, og kongemakten skiftet hender mange ganger. Blant dem som ble ofret, lengter deres sorgtunge sjeler, de på Guds side, fortsatt etter den dag et slikt rike og en slik verden blir opprettet.

Les videre