Det alle ønsker mest av alt – 2 2016-08-01T00:58:20+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds fedreland og den forente verden

Guds rike er det alle mennesker ønsker mest av alt – 2

Gud må definitivt realisere hensikten med sitt gjenoppreisningsarbeid her på jorden. Hva vil da det endelige resultat bli? Gud vil bli i stand til å frelse alle mennesker og utøve sitt herredømme over verden. Hensikten med Guds gjenoppreisningsarbeid kan ikke være noe annet enn håpet om at nettopp det skal skje.

Hvis dere ikke greier å fullføre arbeidet med å opprette en nasjon her på jorden, vil dere i den åndelige verden ikke ha samme verdi som et menneske som tilhører himmelriket. Dere må ha prestert å leve under Guds herredømme her på jorden. Det er noe dere må ta med dere til livet etter døden. Dette er nemlig den opprinnelige standard Gud skapte oss for å oppnå.

Jeg trakter ikke etter noe i denne verden. Jeg er ikke interessert i det som tilhører denne verden. Hele mitt liv har mitt høyeste ønske vært: «Burde jeg ikke kunne ende mitt liv i en nasjon der Gud kan beskytte meg? Hvis jeg ikke oppnår det, mens jeg lever her på jorden, vil jeg ikke da egentlig ha levd et ulykkelig liv? Jeg må opprette en slik nasjon før jeg dør og leve der, selv om det bare blir en eneste dag.»

For den ene dagens skyld er jeg villig til å ofre alt jeg har ofret i løpet av tusenvis av dager. Dere unner dere selv en god hvil, fordi dere ikke forstår alt dette, men jeg bare fortsetter å investere meg. Selv om dere ikke greier det, må jeg lykkes, selv om det betyr at jeg må mobilisere folk fra andre land. Hvis én nasjon ikke greier det, må jeg arbeide basert på andre land og iverksette en indirekte strategi.

Les videre