Home/Taler/Guds fedreland og den forente verden
Guds fedreland og den forente verden 2016-11-24T13:01:36+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds fedreland og den forente verden

dr Moon

En tale dr. Sun Myung Moon holdt 21. september 2002 ved en konferanse i New York med tema «Det å styre og rollen religion spiller i freds- og sikkerhetsspørsmål – På vei mot et flerreligiøst råd ved FN». Han talte som grunnlegger av Interreliøst og Internasjonalt Forbund for Verdensfred, som arrangerte den to dager lange konferansen.

Ærede nåværende og tidligere statsoverhoder, religiøse, politiske og akademiske ledere fra hele verden, diplomater og FN-ledere!
Selvsagt er det for å delta på denne konferansen dere er samlet her i dag, dere som i deres hjerter lengter etter verdensfred. Men det er også for å markere Den internasjonale fredsdagen. Som grunnlegger av Interreligiøst og internasjonalt forbund for verdensfred vil jeg gjerne få benytte denne viktige anledningen til å tale om Guds opprinnelige ideal. Tittelen på talen er «Guds fedreland og den forente verden».

Les videre