Poding basert på velsignet ekteskap 2016-11-24T13:01:35+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Gud er vår Sanne forelder, Sanne læremester og Sanne konge

Poding basert på velsignet ekteskap

Kjære gjester, hvordan kan falne mennesker, som er falske oliventrær, få podekvist fra roten som representerer Guds sanne kjærlighet? Selv et falskt oliventre ville dø hvis det ble rykket opp med roten. Vi kan ikke pode på et dødt tre. Spørsmålet er om treet har vokst fra et ekte eller falskt frø. Da dere tilhører arvelinjen som kan spores tilbake til syndefallet, strømmer Satans falske blod gjennom dere alle som én. Deres livsmål må derfor være å strebe, med livet som innsats, etter å få et ekteskap velsignet av De sanne foreldre, som kommer med roten vokst fra Guds ekte frø. Deres mål må være å motta den sanne rot, dvs sann kjærlighet, sant liv og en sann arvelinje. Dette har vært selve målet med Guds enorme frelsesarbeid opp gjennom historien, som har dreid seg om å finne en sann person. Guds frelsesarbeid er med andre ord en bevegelse for å gjenskape oss mennesker ved å fullstendig gjøre slutt på Satans falske blod i oss og i stedet la oss bli del av Guds sanne arvelinje. På den måten blir vi gjenfødt som Guds sanne barn.

De som på denne måten blir del av den sanne arvelinje og begynner å leve som et sant oliventre, har plikt til å opprette familier fra den sanne rot. De må gjøre De sanne foreldre til sin sentrale akse, slik at fangarmene fra Satans falske rot aldri mer vil nå en. Fra den nye kimen må de så opprette en forent verden der alle blir del av den samme arvelinje og slekt, slik alle de er som har den berømte «mongolske flekk»

[1]. Denne arvelinjen eller slekten innehar posisjonen som menneskehetens eldstesønn. Dere må ta godt vare på den sanne arvelinje dere blir del av når deres ekteskap blir velsignet, og gå fram som Guds medskapere ved å skape en forent verden som består av tre generasjoner – besteforeldre, foreldre og barn – i deres familier. Dere må gi Gud alt dere eier, og som dere har samlet basert på deres bånd til Satans verden. Da vil Gud gi dere en ny rett til å eie ting. Dere må arve Guds hjertes verden, som er kjernen i den sanne rot, og la det å vise sann kjærlighet bli tradisjon i deres liv, noe som ikke bare befrir folk fra bitre følelser fra kain-abel-forhold, som har dannet seg opp gjennom tidene, men gjør dem fullstendig fri fra slike følelser.

Les videre

Fotnote 1:

En mongolsk flekk er et blått eller blågrått merke på huden, vanlig hos folk med mørk hudfarge, som f eks asiater og afrikanere. Slike flekker kommer til syne ved fødselen og i barndommen. Flekkene viser seg på korsryggen, akterspeilet eller andre steder på ryggen helt opp til skuldrene. Slike flekker er godartede og har ikke noe med sykdom å gjøre.