Himmel og jord blir forvandlet 2016-08-02T23:52:21+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Gud er vår Sanne forelder, Sanne læremester og Sanne konge

Himmel og jord blir forvandlet

Kjære gjester! I februar i år [2005], himmelrikets femte år, ble jeg nominert til og kronet som Fredskonge for enhet både her på jorden og i evigheten, på tvers av religiøse og nasjonale grenser. Jeg har proklamert dette overalt i himmelen og på jorden. Fra nå vil verden raskt forandre seg i samsvar med de initiativ Gud kommer med. Kampropet som forkynner at himmel og jord blir forvandlet og blir som nye, høres flere og flere steder både i den fysiske og åndelige verden. I dag, her på disse viktige stedene for Guds gjenoppreisningsarbeid, Yeosu og Sooncheon, skal vi rope ut av all våre lungers kraft at en ny historisk epoke begynner, ikke bare med frigjøring fra all ondskap og synd, men med en fullstendig frihet fra alt slikt. Vi må la lyset fra sann kjærlighet skinne slik at alle kan se det.

Dere må alle ta eieransvar og gå foran i arbeidet for å bygge et Guds rike (Cheon il guk på koreansk) som er hevet over religiøse, nasjonale, rasemessige og globale begrensninger, ved å bygge en bro av velsignede familier tvers over det vidstrakte Stillehavet!

Til slutt vil jeg bare nevne at jeg har forberedt en spesiell gave for alle sammen her i dag. Det er en liten bok med en samling klare og rørende vitnesbyrd fra representanter fra fire store verdensreligioner og representative verdensberømte konger, presidenter, journalister og akademikere som allerede er gått til den åndelige verden.

Må Gud velsigne dere og deres familier!

En tale av Far Sun Myung Moon, 27. april 2005, Blue Sea Garden, nær Yeosu, Sør-Korea, fra et stevne (rally) med undervisning i å tjene, støtte og gå i bresjen for den opprinnelige stamfar (Fredskonge)