Home/Taler/Gud er vår Sanne forelder, Sanne læremester og Sanne konge/Du må bli en «bro» dine forfedre kan ha tillit til
Du må bli en «bro» dine forfedre kan ha tillit til 2016-11-24T13:01:35+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Gud er vår Sanne forelder, Sanne læremester og Sanne konge

Du må bli en «bro» dine forfedre kan ha tillit til

Ærede gjester! Tiden er nå kommet til å begynne på nytt, med en fast besluttsomhet. Gud har velsignet dette landet og dette folket, ikke på grunn av hva dere har oppnådd, eller fordi Sør-Korea er et spesielt land. Det er fordi menneskehetens Sanne foreldre begynte arbeidet med å spre den sanne arvelinje basert på det koreanske folk. Vi burde alle applaudere Gud og De sanne foreldre med en dyp takknemlighet for å ha gitt oss den sanne rot, vi som ellers ville ha vært dømt til å forbli falske oliventrær i all evighet.

Dere må nå bli kvitt gamle vaner og lagene av forfengelighet dere hadde som falske oliventrær i tidsalderen før himmelrikets komme. Nå må dere bli Guds elitetropper, som lever et liv basert på sann kjærlighet, dvs lever for andre. Det er nemlig slik et sant oliventre lever i tidsalderen etter himmelrikets komme. Det er en vei der dere må etablere i deres familier roten til den sanne forelder, sanne læremester og sanne konge, en rot som aldri skal visne bort.

Kjære gjester! Snart vil tiden komme da hele nasjoner vil bli registrert i Guds rike (Cheon Il Guk på koreansk). Tiden kommer da alle religioner kommer til å ta ned sine skilt og slutte seg til alle dem i Guds rike. Titusener av klaner og slekter over hele verden blir alle del av den samme arvelinje og slekt, slik alle de er som ble født med den mongolske flekk 

[1]. Tallrike gode forfedre i den åndelige verden venter ivrig på å få podekvist fra det sanne oliventre gjennom dere. Dine forfedre som gikk til den åndelige verden som falske oliventrær, uansett hvor mye godt de gjorde i sitt jordiske liv, streifer omkring som frittflytende vannplanter (klumpandmat), ute av stand til å slå rot i det hinsidige. Det vil si at hvis din familie ikke blir velsignet, vil dine forfedre bli fanget under forhold som ikke lar dem noensinne slå rot. Derfor må du bli deres favoritt idet du opprettholder den sanne arvelinje – den sanne rot. Du må bli en bro dine forfedre kan ha tillit til og stole på, og som de kan gå over. Du må forstå at å få sitt ekteskap velsignet av De sanne foreldre, representerer noe vi ikke kan måle i penger, noe av enorm verdi. Det er en uendelig verdifull velsignelse, som ikke bare dreier seg om dine slektningers evige liv, men også dine forfedres og etterkommeres evige liv.

Les videre

Fotnote 1:

En mongolsk flekk er et blått eller blågrått merke på huden, vanlig hos folk med mørk hudfarge, som f eks asiater og afrikanere. Slike flekker kommer til syne ved fødselen og i barndommen. Flekkene viser seg på korsryggen, akterspeilet eller andre steder på ryggen helt opp til skuldrene. Slike flekker er godartede og har ikke noe med sykdom å gjøre.