Den sanne rot er Guds sanne kjærlighet 2016-08-02T23:45:31+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Gud er vår Sanne forelder, Sanne læremester og Sanne konge

Den sanne rot er Guds sanne kjærlighet

Et falskt oliventre bør beskjæres slik at det bare er stubben igjen. Hvis en eneste gren er igjen, er ikke treet kvalifisert til å få et nytt liv som et sant oliventre. En kvist fra det sanne oliventre må med andre ord bli podet på en ren flate uten spor av det falske oliventreet. På denne måten kan frukten fra det sanne oliventre bli høstet.

Følgelig er situasjonen for dere, som ikke selv valgte å bli falske oliventrær, så klar som den går an å bli. Først og fremst må dere finne den sanne rot. Hvor finner dere så denne roten? Finner dere den gjennom moderne vitenskap, som i dag holder på å utvikle seg med en ufattelig hastighet? Eller finner dere den sanne rot ved å sette dere grundig inn i filosofi, som er stolt over sin flere tusen år lange tradisjon, og som har utviklet sine ideer helt til i dag? Eller finner dere denne roten gjennom læresetningene til de store verdensreligionene, som alle i dag anerkjenner? Den sanne rot kan simpelthen bare bli funnet på et nivå hevet over vitenskap, filosofi, religion og verden vi lever i.

Den som kommer som det sanne oliventre fra Gud, må komme som Den sanne forelder, som gir nytt liv til dere alle. Ifølge Guds lover får vi livet fra våre foreldre. De sanne foreldre kommer til jorden med Guds rot til sann kjærlighet, sant liv og en sann arvelinje. Menneskene er blitt født med røtter i Satans falske kjærlighet. De sanne foreldre har i oppgave å atskille menneskeheten ubønnhørlig fra den falske rot for å kunne få sann kjærlighet til å spire. På denne måten er det sanne oliventreets rot samtidig roten til Guds sanne kjærlighet. Denne roten kan bare manifestere seg gjennom De sanne foreldre. Foreningen for å oppdage våre opprinnelige røtter representerer derfor en revolusjon for sann kjærlighet i samsvar med Guds gjenoppreisningsarbeid. Den beveger seg utenfor vår verden og kosmos og søker Gud ved å få podekvist fra Den sanne forelder, som kommer som Fredskongen.

Les videre