Home/Taler/Gud er vår Sanne forelder, Sanne læremester og Sanne konge
Gud er vår Sanne forelder, Sanne læremester og Sanne konge 2016-08-30T15:18:38+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Gud er vår Sanne forelder, Sanne læremester og Sanne konge

En tale av Far Sun Myung Moon, 27. april 2005, Blue Sea Garden, nær Yeosu, Sør-Korea, fra et stevne (rally) med undervisning i å tjene, støtte og gå i bresjen for den opprinnelige stamfar (Fredskonge)

Ærede fredsambassadører fra hele verden, representanter fra ikke-statlige organisasjoner, ledere av De mongolske folks forbund for verdensfred, mine damer og herrer og kjære velsignede familier fra hele verden!

Mitt hjerte er fullt av glede over å se dere alle her i slike naturskjønne omgivelser i Korea denne vårdagen.

Som dere alle vet, har hele mitt mer enn åtti år lange liv vært en sti med ubeskrivelig forfølgelse og utrolige prøvelser. Jeg tok på meg denne oppgaven da jeg var bare femten år gammel, etter at jeg var blitt kalt og utnevnt av Gud. Siden da, de siste sytti år, har jeg gått denne tornefulle veien og i min kamp mot Satan gjennomgått mange situasjoner det på ingen måte var gitt at jeg ville slippe levende fra.

Det har vært umulig for mennekeheten å vite at Gud, himmelens og jordens Skaper og Mester, er menneskeslektens Sanne forelder. Vi mennesker har bestandig drevet rundt i et løgnens og ufrihetens «sumplandskap», uten å vite hvordan vi skulle komme oss ut av en slik situasjon. Grunnen er at menneskene falt ned på et nivå der de ble som foreldreløse i et fjernt land, alt fordi Adam og Eva, skapt som våre første forfedre, falt. Generasjon etter generasjon har vært fanget, ført bak lyset av Satan, den falske far. Vi må i dag se nærmere på vår verden, som vi i tusener av år har vært stengt inne i, som del av Satans falske arvelinje, og på grunn av all slags usannheter.

I tusener av år har vi mennesker levd som falske oliventrær. Derfor har vi mistet evnen til å skjelne mellom et falskt og et sant oliventre. Jorden, vår planet, er blitt et helvete, dekket av seks millliarder falske oliventrær. Disse er alle skudd fra Satans tilskitnede arvelinje. Jeg la ut på veien jeg har gått etter at jeg var blitt godkjent som det eneste sanne oliventre. Jeg har fulgt denne veien i over sytti år.

For to tusen år siden sto Jesus frem her på jorden med oppgaven til det sanne oliventre. Men som vi vet bare altfor godt, kunne ikke Jesus bære en eneste velsignet frukt fra det sanne oliventre i sitt jordiske liv. I stedet ble han tatt av dage. Dette skjedde som et resultat av at jødedommens representanter hverken trodde på Jesus eller forsto Guds plan med å velge ham og sende ham da. En annen grunn var at Judea var altfor opptatt av sin egen maktkamp. I to tusen lange år etter korsfestelsen av Jesus måtte Gud derfor på nytt legge grunnlaget for å plante det sanne oliventre, slik at det ville bli stelt godt med på en betryggende måte og blomstre og bære frukt.

Jeg nevnte at seks milliarder falske oliventrær dekker jorden. Selv om vi venter i titusener av år, forblir et falskt oliventre et falskt oliventre. Ikke noe mirakel vil få det til å gå gjennom en mutasjon og bli et sant oliventre. Når alt kommer til alt, har et falskt oliventre en annerledes rot. De som tilhører Satans arvelinje, som består av falske oliventrær, blir ikke del av Guds sanne arvelinje bare fordi de selv ønsker det. De trenger et sant oliventre, som kommer fra Gud med roten og materien den sanne arvelinjen består av.

Les videre