Roten menneskets synd stammer fra – 2 2016-08-01T17:40:47+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Gud er vår konge og sanne Forelder

Roten menneskets synd stammer fra – 2

Eva falt imidlertid, da Lucifer ikke lenger var fornøyd med sin tjenerposisjon, men ga etter for sitt sterke begjær og forførte Eva til å inngå et utuktig forhold med ham. Vi kan derfor lese i 2. Pet 2,4: «For Gud skånte ikke de engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, hvor de holdes i varetekt i mørke huler inntil dommen.» I Jud 1,6-7 står det: «Og de engler som ikke tok vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig, dem holder han bundet i mørke med evige lenker til dommen på den store dag. Et annet eksempel er Sodoma og Gomorra og deres nabobyer, hvor folk levde i hor likesom disse englene, og i unaturlige lyster. Nå ligger de der som et eksempel på straffen i en evig ild.» Vi ser da tydelig at englene begikk seksuelle synder.

Jeg gjentar:  Frukten på treet til kunnskap om godt og ondt representerer Evas kjønnsorgan. Gud påla henne å ta godt vare på sin uskyld. Da han skapte oss, investerte Gud hele sitt hjerte og sin sjel i våre kjønnorganer. Han skapte dem som templer for sann kjærlighet, templer for sant liv og templer for en sann arvelinje. Ifølge syndefallsberetningen hadde «frukten» med det gode og det onde å gjøre. Hvis Eva hadde inngått et forhold med en konge, ville hun nemlig ha født en prins, men hvis hun hadde et forhold med en mafialeder, ville hun ha født en skurk. Hva slags innhøsting vi får, kommer an på frøene vi sår. Uttrykket «frukten på treet til kunnskap om godt og ondt» ble brukt fordi frukten enten kunne gi seg utslag i en god eller ond verden.

Les videre