Kristendommens oppgave 2016-08-02T01:59:42+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Gud er vår konge og sanne Forelder

Kristendommens oppgave

Kristendommen, som «det andre Israel», greide å overvinne den romerske makt og å overgå den da kristendommen fikk en global innflytelse. Fordi Jesus mistet sin fysiske kropp, ble kristendommen en representant for den åndelige verden. På et slikt grunnlag vant de allierte over aksemaktene i den annen verdenskrig. Av den grunn ble verden forent basert på kristen kultur. Ved at kristendommen forente verden, begynte en tidsalder da det åndelige og fysiske kunne bli forent. Den kristne verdens fiender var blitt fullstendig beseiret. Derfor kunne både de allierte land og aksemaktene blitt gjenvunnet til Guds side. På dette grunnlaget, i en situasjon der katolikker og protestanter var blitt forent, og Gjenkomstens Herre, som ville ha kommet som en representant for hele den kristne verden, var blitt akseptert, ville vi ha blitt velsignet med en forent verden. Den ville ha blitt opprettet i løpet av tre og et halvt til sju år mellom 1945 og 1952. Da ville seremonien for å krone Gud som konge ha blitt holdt allerede på den tiden.

Men kristendommen mottok ikke Enhetskirken, som helt fram til i dag er blitt kjeppjaget og forfulgt av de kristne kirker. Hvorfor? Jødedommen forfulgte og kjempet bittert imot de første kristne. Samtidig gikk det nedover med jødedommen. Akkurat det samme har nå skjedd med kristendommen, som motarbeider Enhetskirken. Hele den religiøse verden er i samme situasjon. Kristendommen kunne ikke fullt ut realisere Guds vilje, og buddhismen, konfutsianismen, islam og andre religioner fikk likeledes en vanskelig vei å gå.

Resultatet ble at i stedet for himmelriket fikk man et helvete på alle plan: på familie- og samfunnsplan, på det nasjonale og globale plan. Følgelig ble det her på jorden umulig å finne den ideelle verden full av kjærlighet som Gud har lengtet etter. Selv i et stort land som USA finnes det ikke familier der mann og kone begge har oppnådd enhet mellom sinn og kropp, slik mennesket opprinnelig ble skapt for, eller Guds sanne sønner og døtre, med sinn og kropp forent, og som han alltid har lengtet etter. Det finnes ikke familier der foreldre og barn ikke er i konflikt med hverandre. Alle er atskilt fra hverandre i en verden med selvisk individualisme.

Fra en tale dr Moon holdt i en baptistkirke i Harlem, New York, 13. mai 2001. Siste del er ikke blitt oversatt.