Gud og arvelinjen 2016-08-01T17:19:05+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Gud er vår konge og sanne Forelder

Gud og arvelinjen

Mine damer og herrer! Det er nå blitt mer enn seks milliarder mennesker i verden. Uten unntak tilhører de alle én av to kategorier: mann eller kvinne. Gud skapte nemlig alt, inkludert alt i mineral- , plante- og dyreriket, med både yin- og yang-natur. Han skapte med andre ord alt som del av en større helhet basert på «parforhold». Han gjorde det fordi han skapte universet til å ligne på seg.

La oss da stille spørsmålet hvem Gud er, for deg og for meg. Hva er forholdet hans til menneskeheten? Vi omtaler ham som Far, ettersom han er kilden vår til sann kjærlighet, sant liv og en sann arvelinje. Det opprinnelige forholdet mellom Gud og oss mennesker er derfor et foreldre-barn-forhold.

Ikke noe er viktigere for oss enn kjærlighet, liv og arvelinje. Hva tror dere da er aller viktigst av disse? Mange vil hevde det er kjærlighet. Men uansett hvor høyt vi setter både kjærlighet og liv, har de begge en horisontal natur i og med at de blir til og tar slutt i løpet av én generasjon. Arvelinjen derimot er vertikal og varer i evighet, fra generasjon til generasjon.

Vår generasjon tilhører en arvelinje som strekker seg tilbake til uminnelige tider. Våre kropper består av celler vi har arvet fra alle våre forfedre, helt tilbake til Adam.

Les videre