Home/Taler/Gud er vår konge og sanne Forelder/Grunnlaget for Jesus gikk tapt
Grunnlaget for Jesus gikk tapt 2016-08-02T02:00:41+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Gud er vår konge og sanne Forelder

Grunnlaget for Jesus gikk tapt

Det forberedte grunnlaget gikk fullstendig tapt, og jødefolket mistet sitt land. I det sjuende århundre ble islam til i Midtøsten. Selv om israelittene var blitt velsignet som Guds sentrale folk da de vendte tilbake fra Egypt, dukket islam nå opp midt blant deres etterkommere. Muslimene kom med mange synspunkter i strid med jødenes tro og ble deres fiender.

Både Ismael og Isak var Abrahams sønner. Selv om de var brødre, ble de fiender og deres etterkommere stadig i konflikt med hverandre opp gjennom historien. Korsfarerne og muslimene sloss om Jerusalem. Jødenes land ble tatt fra dem. De skulle få det tapte landet tilbake, men ikke gjennom krig eller med makt.

Hvis «Kain» og «Abel» på det nasjonale plan på Jesu tid, dvs. høyre- og venstresiden, hadde skapt et grunnlag med fred, ville kain-abel-konfliktene opp gjennom historien blitt fullstendig løst, både i den åndelige verden og her på jorden. Men i stedet ble jødefolkets nasjon, landet som skulle forberede en nasjonal modell, ødelagt. Derfor oppsto uttrykket «Det annet komme».

Les videre