Gjenoppreisning gjennom velsignede ekteskap – 2 2016-11-24T13:01:36+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Gud er vår konge og sanne Forelder

Gjenoppreisning gjennom velsignede ekteskap – 2

Guds strategi er å la seg selv bli angrepet først, som en betingelse for å vinne noe fra Satans side. Satan angriper først, men må til slutt betale for det. Gud lærer oss å elske selv våre fiender. Gud ber oss til og med å vise kjærlighet for den verst tenkelige fiende, Satan selv. En slik kjærlighet er et sikkert tegn på at man lever et sunt åndelig liv. Jeg besøkte Mikhail Gorbatsjov og Kim Il-sung (mens de var presidenter av to av verdens mest gudsfiendtlige land, det tidligere Sovjetunionen og den nåværende diktaturstaten Nord-Korea), nettopp for å vise Guds sanne kjærlighet selv for mine fiender.
Å la oss bli forfulgt er en del av Guds strategi for at vi skal kunne arve alle de rettigheter Satan nå har til å kreve at ting tilhører ham. Ikke bare enkeltpersoner gikk imot meg, men hele den fysiske og åndelige verden. Denne motstanden hjalp meg imidlertid bare til å avansere videre. Dere må oppleve hvordan det er å virkelig kjenne Gud. Det viktigste jeg har oppnådd ved å organisere og forrette ved store internasjonale velsignelses-seremonier i navnet til De sanne foreldre, til tross for stor motstand, har vært å befri Gud fra all den sorg og lidelse han har måttet gjennomgå opp gjennom tidene fordi de første to mennesker falt (og dermed tok med seg hele menneskeslekten bort fra Gud). Disse seremoniene overvinner forskjellen mellom raser og nasjoner og bryter ned barrierer mellom fiender.
Jeg har alltid vært en talsmann for å avstå fullstendig fra sex før ekteskapet og å være absolutt trofast mot sin ektefelle etter man har mottatt Guds velsignelse på sitt ekteskap. Ved å praktisere det kan vi bygge familier som er levende uttrykk for fire aspekter som karakteriserer Guds kjærlighet: Den er absolutt, unik, uforanderlig og evig. Mannen er skapt for å være den ene av partnerne i et tosidig forhold basert på sann kjærlighet, og representerer himmelen og halve universet. Kvinnen er skapt for samme formål og representerer Jorden og den andre halvdelen av universet. Når et par er blitt gift med Guds velsignelse, er de aldri ment å bli skilt. Skilsmisse skaper også en kløft mellom foreldre og barn. Bølgen av skilsmisser som nå omfatter mer enn 50 prosent av inngåtte ekteskap, ødelegger fullstendig den moralske orden våre samfunn er basert på.

Les videre