Forholdet mellom mann og kvinne – 2 2016-08-01T22:43:31+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Gud er vår konge og sanne Forelder

Forholdet mellom mann og kvinne – 2

Mannen er ansvarlig for å oppdra barna han og kona har fått til å bli eksemplariske barn som virkelig elsker sine foreldre, patrioter som elsker sitt land og folk, hellige menn og kvinner som elsker hele verden og Guds sanne sønner og døtre.

Ekteskapet kan beskrives som forhold mellom en initierende og en responderende part. Mannen er verken bedre eller dårligere enn kvinnen. De har samme verdi. Men hvis vi tar utgangspunkt i tingenes rekkefølge, fordi mannen bærer på den livsskapende sæden, blir han den initierende part. Men jeg har truffet mange kvinner fra den vestlige verden som tror de er den initierende part. Fordi Gud har utrustet mannen med sæden, som skaper nytt liv, er mannen den initierende part. Dette er den eneste grunnen til at han i forholdet til kvinnen er den initierende part. Det er ikke fordi han på noen som helst annen måte står på et høyere nivå enn henne. Jeg gjentar: De har samme verdi.

Med mannen sin som den initierende part i en absolutt forstand må kona sammen med barna sørge for at hele familien blir ett både i hjerte og på det ytre plan, slik at de kan gi Gud den aller beste gave: en sann familie.

Les videre