En verdensfamilie – 2 2016-08-02T01:33:20+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Gud er vår konge og sanne Forelder

En verdensfamilie – 2

Strid blant religiøse grupper er en spesielt alvorlig hindring som blokkerer menneskehetens anstrengelser for å skape verdensfred. Gud skapte ikke denominasjoner eller religiøse grupper. Religion er faktisk et resultat av syndefallet. Satan står bak oppstykkingen i denominasjoner og religiøs splittelse. I den åndelige verden er det ingen barrierer mellom nasjoner, denominasjoner eller religioner. Det er en verden som består av én svær familie.

I Joh 3,16 leser vi: «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Det Jesus sier her, tar oss langt utover Kristendommens grenser og viser hvor global og universell frelse er. Den er for mennesker overalt. Satan har alltid arbeidet for å bygge barrierer mellom mennesker, mens Gud arbeider for å bryte disse ned. På grunn av utviklingen Guds tusener av år lange frelsesarbeid er gått gjennom, kan vi nå i den åndelige verden se at det ikke lenger finnes barrierer mellom de forskjellige religioner. Grunnleggerne av de fire store verdensreligioner er foregangsmenn på dette området. Jesus, Buddha, Muhammed (fvmh) og Konfutse (Konfucuis) kan fritt komme og gå hos hverandre og kan fritt kommunisere med hverandre.

Da jeg er fast overbevist om alt dette, oppmuntret jeg i klare ordelag alle de geistlige som deltok på møtene på min taleturné til 50 stater i USA nylig, til å ikke bare være opptatt av sine egne denominasjoner, men arbeide for kristen enhet. 144 000 kristne kirker er faktisk blitt med i en slik bevegelse, som blir ledet av United Federation of Churches (Forent forbund av kirker), der American Clergy Leadership Conference (Konferansen for amerikanske geistlige ledere) spiller den sentrale rolle. I fremtiden vil det etter hvert bli vanlig å se hjem fungere som kirker, basert på den enkelte familie. Til syvende og sist vil organiserte kirker, templer og moskéer bli nedlagt.

En bevegelse som har som mål å bryte ned barrierene som forhindrer verdensfred, gjør dessuten raske fremskritt. Jeg forklarte dette i min tale ved FN. Interreligiøst og internasjonalt forbund for verdensfred viser veien fremover. Med WANGO (Global forening for ikke-statlige organisasjoner) i en sentral rolle er denne bevegelsen i ferd med å spre seg fra FN-hovedkvarteret i New York utover verdens kontinenter og hav.

Les videre