Det jeg talte om på Kroningsseremonien – 2 2016-08-02T01:55:37+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Gud er vår konge og sanne Forelder

Det jeg talte om på Kroningsseremonien – 2

Fra Jakob forberedte derfor Gud de tolv stammene som utgjorde israelsfolket. Idéen var at det utvalgte folket skulle vinne et territorium, der Jakobs tolv sønner slo seg ned, og ekspandere dette. I den 2000 år lange perioden fram til Jesus kom, ble dette territoriet til jødefolkets land, der jødedommen fikk en sentral rolle. Nasjonen representerte det ytre og kain-siden i forhold til jødedommen, som representerte det indre og abel-siden.

For at ansvaret til «foreldrene», som skulle forene det åndelige og fysiske, skulle bli oppfylt, måtte man, basert på dette kain-abel-forholdet, vente på at «moren», som også var den som kunne ordne opp i dette problematiske forholdet, ble utvalgt. Da, og når hun tjente og støttet Jesus, og Sanne foreldre, som forente det åndelige og fysiske, ble støttet og hjulpet, ville jødefolkets nasjon (det fysiske) og jødedommen (det åndelige), i henholdsvis kain- og abel-posisjon, blitt ett med hverandre.

Rundt denne forente velsignede familien til Jesus ville da uten tvil en slekt, et folk og en nasjon ha dannet seg. Selv om Romerriket hadde lagt verden under seg, ville det ikke kunne ha målt seg med denne nye nasjonen.

De ytre ting kan sammenlignes med kjøtt, mens de indre ting er som bein. Kjøtt kan ikke måle seg med bein. Hvis alt dette var blitt realisert, kunne, med jødefolkets nasjon i den sentrale rolle, alle nasjoner ha blitt forent og Gud blitt befridd fra sin lidelse. Dette kunne ha blitt oppnådd fullt og helt for 2000 år siden. Jesus kunne imidlertid ikke gjenoppreise «Eva» og opprette en familie. Derfor gikk jødefolket tapt, og med det forberedelsene for å kunne «ekspandere» det utvalgte folk til å bli en ideell nasjon. Alt ble ødelagt.

Les videre