Home/Taler/Gud er vår konge og sanne Forelder/Det jeg talte om på Kroningsseremonien – 1
Det jeg talte om på Kroningsseremonien – 1 2016-11-24T13:01:36+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Gud er vår konge og sanne Forelder

Det jeg talte om på Kroningsseremonien – 1

Nå først, etter tusener av år, var vi endelig i stand til å holde en slik Seremoni for å krone Gud som konge. Alle menneskene her på jorden og i himmelen som er blitt velsignet, er nemlig blitt del av én og samme nye arvelinje og danner derfor et folk preget av enhet. For å kunne holde en slik seremoni gikk den religiøse verden, der kristendommen har en sentral rolle, gjennom en utvikling, fra «det første Israel», jødedommen, via «det andre Israel», kristendommen, til «det tredje Israel», Korea, som representerer henholdsvis Det gamle testamentes tidsalder, Det nye testamentes tidsalder og Det fullførte testamentes tidsalder.

Betydningen av det vi kaller «Det fullførte testamentes tidsalder» er at alt kan bli velsignet av Gud. Fordi de første to mennesker falt, kunne alt Gud hadde skapt ikke forbli del av en verden Gud kunne velsigne. Men Gud lærte opp hele menneskeheten ved å etablere mange forskjellige religioner, deriblant kristendommen. Disse religionene er alle del av Guds gigantiske frelsesprosjekt. Idet vi nå går inn i Det fullførte testamentes tidsalder, ser vi hvordan Gud skritt for skritt således har kunnet gjenvinne alt. De forskjellige religionene som ikke representerte hovedstrømningen innen Guds frelsesarbeid, kunne imidlertid ikke forstå et slikt helhetsbilde. Jødedommen og kristendommen la grunnlaget for å kunne ha et levende forhold til Gud som menneskehetens Far. Da Jesus kom til jorden, kunne for første gang noen sies å være Guds enbårne sønn. For første gang i den lange historiske epoken som var gått tapt for Gud på grunn av Adam og Evas feiltrinn, kunne Guds enbårne sønn bli født her på Jorden. Han representerte arvelinjen Gud kunne elske. Guds førstefødte sønn var blitt født.

Men selv om den enbårne sønnen var blitt født, fantes det ingen enbåren datter. Gud hadde med andre ord gjenskapt Adam basert på et 4 000 år langt frelsesarbeid opp gjennom historien. Gud hadde opprinnelig skapt Eva med Adam som standard. Gud skapte Adam og Eva basert på det samme grunnleggende prinsipp. Gud skapte Eva med samme fundamentale mønster som for Adam for at hun skulle bli Adams livsledsager.

Ifølge Bibelen brukte Gud et ribben fra mannen for å skape kvinnen. Det betyr at Gud brukte selve kjernen av Adam for å skape Eva. At Gud sendte sin enbårne sønn, betyr altså at den tapte Adam var gjenvunnet her på jorden. Gud hadde dermed gjenfunnet Adam som sitt eget kjære avkom, som var nedstammet direkte fra Gud. Han hadde imidlertid ikke gjenfunnet Eva. For å gjenvinne henne måtte Gud gjenoppreise den historiske utvikling fra syndefallet og fram til den aktuelle tidsalder da. Ved å begynne på familieplan ville Gud, basert på en innpodingsprosess, så opprette et ideelt land.

Les videre