Home/Taler/Gud er vår konge og sanne Forelder/Adam og Eva mistet Guds velsignelse
Adam og Eva mistet Guds velsignelse 2016-08-01T17:33:56+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Gud er vår konge og sanne Forelder

Adam og Eva mistet Guds velsignelse

Hva slags virkelighet er det våre omgivelser har å tilby oss? Vårt sinn og vår kropp har vært i konflikt med hverandre helt fra begynnelsen av menneskets historie. Kriger ender med våpenstillstand eller når den ene siden blir beseiret. Vi har derimot ikke greid å stoppe konflikten mellom menneskets sinn og kropp. Den ser ut til å aldri ta slutt. Hvis vi tenker oss forholdet mellom sinn og kropp som et horisontalt forhold, har dette forholdet aldri greid å skape en 90 graders vinkel med den vertikale energien fra Gud. Hos mennesket dominerer ofte kroppen sinnet i motsetning til hos Gud, der sinnet fullstendig styrer «kroppen». Da de første to mennesker falt, oppsto det en kronisk konflikt mellom sinn og kropp. Selv de som ikke er religiøse, må innrømme at vi mennesker stammer fra falne forfedre.

Ba Gud Adam og Eva forlate Edens hage før eller etter syndefallet? De måtte ut på grunn av syndefallet, så de forlot nødvendigvis Eden etter at de hadde syndet, men før deres forhold til Gud kunne bli forankret i kjærlighet, liv og arvelinje.

Adam og Eva kunne derfor ikke ha en bryllupsseremoni velsignet av Gud. I stedet ble de gift i en verden dominert av Satan. Dermed arvet de og deres etterkommere Satans arvelinje. Av den grunn brukte Jesus et så sterkt uttrykk da han påpekte at djevelen (Satan) er den falne menneskehetens far: «Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker» (Joh 8,44).

Syndefallet ødela det evige foreldre-barn-forholdet mellom Gud på den ene siden og Adam og Eva på den andre. Adam og Eva ble derfor ute av stand til å skape en verden med sann foreldrekjærlighet, sann ekteskapelig kjærlighet og sann barns kjærlighet. Følgelig fikk Gud aldri barnebarn som tilhørte hans direkte arvelinje.

Adam og Eva skulle aldri ha falt og skulle i stedet ha nådd fullkommenhet, med sinn og kropp fullstendig forent, som Sanne foreldre som satte Gud, deres Sanne foreldre, i sentrum av sine liv. I stedet gikk de over på fiendens side i en verden der kroppen fullstendig dominerer sinnet.

Les videre