Home/Taler/Gud er kilden til fred/Ideologien som kommer til å skape fred
Ideologien som kommer til å skape fred 2016-11-24T13:01:36+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Gud er kilden til fred

Ideologien som kommer til å skape fred

Sanne foreldreIIIDette er fordi Sanne foreldre, som både himmel og jord har håpet skulle komme og lengtet etter å treffe, nå er her på jorden. De tar selv alt ansvar og er i ferd med å lykkes i å fullføre Guds gjenoppreisningsarbeid. I en verden preget av kaotiske forviklinger og en utsvevende livsstil skaper de orden basert på sann kjærlighet

Mine damer og herrer, Det er blitt sagt at de som tror, skal bli velsignet. Min mann, dr. Sun Myung Moon, og jeg, som bringer dere disse sannhetene fra himmelen, innehar posisjonene som Sanne foreldre.

De sanne foreldres filosofi og lære, som ble åpenbart til dr. Moon, er et uttrykk for sannheten som lover menneskeheten fred. Både kommunisme og demokrati har forsøkt, men mislyktes i å skape fred. Ideologien som kommer til å gå av med seieren, er «gudisme», en filosofi og tradisjon som går ut på å «leve for andre». Bare en slik livsstil preget av offervilje og basert på «Heavenly Parentism» er i stand til å lede oss til et evig liv og fred.

På denne måten kommer vi til å innse, så utrolig som det enn kan høres, at vi mennesker som Guds kjærlighetspartnere kommer til å få en verdi som til og med er større enn den Gud har. Vi må prise Gud for dette. En slik kjærlighet er eneste måte vi til slutt kan bli knyttet til den evige verden full av fred. En slik kjærlighet er begynnelsen på et evig liv i Guds rike her på jorden og i himmelen.

Les videre