Home/Taler/Gud er kilden til fred/Guds inderlige håp i dag
Guds inderlige håp i dag 2016-08-01T00:21:11+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Gud er kilden til fred

Guds inderlige håp i dag

Hva innebærer dette for menn og kvinner som nå lever her på jorden?

For det første betyr det at alle – menn og kvinner, ung og gammel, rik og fattig – blir nødt til å tro på den utvetydige kjensgjerning at Gud faktisk lever og er i ferd med å realisere sin vilje. Vi må for all del ikke redusere Gud til et begrep. Gud ser hvert skritt vi tar og hver handling vi utfører med en brennende varme og forhåpningsfulle øyne.

Gud venter på den dag da alle – og vi har jo alle forlatt hans favn og i stedet gått over på Satans side – vil angre på det gale de gjorde og vende tilbake til Gud. For lenge siden tegnet han et bilde av hvordan nettopp dét kommer til å arte seg, i form av historien om den fortapte sønn, som hadde forlatt sin far, men til slutt vendte hjem igjen og angret på sine synder. Nå ber Gud oss om å skynde oss tilbake til ham. Gud vil at vi gir De sanne foreldre ting å glede seg over, samtidig som vi støtter og tjener dem. De befinner seg nemlig fortsatt her på jorden og går en vei full av blod, svette og tårer for at alle mennesker skal bli gjenoppreist.

Guds inderlige håp er at vi tar advarselen han gir i disse de siste dager alvorlig og retter på våre feiltrinn og lever på en måte vi ikke senere kommer til å angre på.

For det andre har vi nå fått en formaning om å akseptere som en kjensgjerning at den åndelige verden eksisterer og la alle aspekter ved vårt liv harmonere med Guds lover. Gud gir oss strenge formaninger om å begynne med en gang å oppdage et edlere jeg inne i oss, utvikle en mer avansert åndelig natur og opprette en verden full av fred her på jorden.

Les videre