Home/Taler/Gud er kilden til fred/Dere er virkelig velsignet fordi dere lever nå
Dere er virkelig velsignet fordi dere lever nå 2016-11-24T13:01:36+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Gud er kilden til fred

Dere er virkelig velsignet fordi dere lever nå

Gud våker over oss. Mangfoldige tusener av vise menn og kvinner ser hva slags liv vi lever. Når vi virkelig forstår det, hvordan kan dere da bryte Guds lover?

Snart vil dere også begynne å få åndelige opplevelser. Tiden er kommet da dine forfedre vil bli mobilisert til personlig å våke over deg og veilede ditt liv, til og med dine tanker. Mange medlemmer av Enhetsbevegelsen, som tror på og følger De sanne foreldres lære, har allerede nå slike opplevelser.

Mine damer og herrer, takk nok en gang for at dere kom hit i kveld. Dere er virkelig velsignet fordi dere lever i den historisk viktige tidsalder i Guds forsyn da Messias, menneskehetens Sanne foreldre, er vendt tilbake til jorden.

Dette er tiden da Nord- og Sør-Korea og alle andre land vil bli forent, ikke med våpen og sverd, men ved hjelp av kjærlighet og sannhet. Dette er tiden da alle verdens religioner vil bli forent basert på Sanne foreldres veiledning, og da alle de vise og våre forfedre i den åndelige verden vil komme ned her på jorden og leve sammen med oss og fritt kommunisere med oss.

Jeg vil gjerne avslutte denne talen idet jeg innstendig ber hele menneskeheten om å oppfylle ansvaret vi er blitt kalt av Gud til å oppfylle, nemlig å stå samlet og bygge en verden med fred, på tvers av rasemessige, ideologiske og nasjonale skillelinjer.

Jeg ber at deres familier og nasjoner vil motta Guds uendelige velsignelser i overflod.

Tusen takk!

Utdrag fra en tale dr Hak Ja Han Moon holdt på den amerikanske delen av sin internasjonale taleturné august – september 2002. I USA talte hun i 12 byer fra 16. til 29. september.