Home/Taler/Gud er kilden til fred
Gud er kilden til fred 2016-11-24T13:01:36+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Gud er kilden til fred

16. september 2002

Utdrag fra en tale dr. Hak-ja Han holdt på den amerikanske delen av sin internasjonale taleturné august – september 2002. I USA talte hun i 12 byer fra 16. til 29. september.

Mine damer og herrer!

Jeg hilser dere på det hjerteligste og takker dere for at dere kom hit i kveld. Dere er nå blant de mer enn sytti millioner over hele verden – sju millioner bare i Korea – og sju hundre millioner velsignede par i den åndelige verden som har deltatt på slike fredsmøter.

Vi lever i en tid som er uhyre viktig for Gud. Dette er tiden da Gud virkelig er i stand til å velsigne menneskeheten. Samtidig er det tiden da vi skal bygge den verden full av fred som himmel og jord lengtet etter å få se i seks tusen år. Tiden er kommet for å bygge Guds rike både i himmelen og her på jorden.

[….]

Nå er imidlertid tiden for fred kommet! Guds lange ventetid er over. Vi lever i den siste del av menneskehetens histories siste dager. Gud kan ikke lenger forlenge sitt arbeid for å frelse menneskeslekten. Han kan ikke tillate flere forsinkelser.

Les videre