Home/Taler/Er vi Guds barn/Vi trenger å forstå Guds omstendigheter og hans hjerte
Vi trenger å forstå Guds omstendigheter og hans hjerte 2016-08-03T01:07:38+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Er vi Guds barn, som virkelig elsker og tjener ham, streber vi også, med en ekte patriotisme, etter å frigjøre hans hjerte fra dets lidelse

Vi trenger å forstå Guds omstendigheter og hans hjerte

Ærede ledere, når dere har søkt Gud, har dere oppfattet hvor mye lidelse det er i hans hjerte? Har dere felt tårer for Gud? Har dere noensinne forsøkt å ta på dere en oppgave som ville gjort Guds byrde lettere, om enn bare litt? Ville dere ha gått gjennom vansker for å utføre en slik oppgave, selv om det betydde at dere ville miste både armer og bein? Dere har aldri gjort noe slikt. Gud, derimot, forsøker hele tiden å få et nærmere forhold til oss for å trøste oss i vanskene vi går gjennom. Opp gjennom tidene, så utrolig lenge, har han med et uforanderlig foreldrehjerte lett etter barna som bedro ham.

Gud, vår Forelder, sin fortvilelse tar ikke slutt før hvert eneste menneske er blitt befridd fra sin fortvilelse. Fordi Gud befinner seg i en slik situasjon, må vi trøste ham og befri ham fullstendig, slik at alt blir slik det opprinnelig skulle ha vært.

Hvordan kan vi befri Gud? Han mistet sine kjære barn og er derfor avskåret fra det kjærlighetsforholdet han var ment å ha til dem. For Gud er det som å være i fengsel, der han ikke kan elske menneskeheten med den opprinnelige kjærligheten foreldre skulle gi sine barn. Det er derfor vår oppgave å opprette en verden der Gud er fullstendig befridd, og der han kan fritt gi sin kjærlighet til hele menneskeheten. Guds fengselslignende tilværelse ble skapt av syndefallet. Derfor må vi mennesker bli seierrike sønner og døtre som ikke lar oss stoppe av barrierene syndefallet har skapt. Da vil Gud bli fullstendig befridd.

Vi mennesker har levd i uvitenhet om den forferdelige smerten i Guds hjerte. Da jeg først forsto Guds smerte, gråt jeg i flere uker. Det er slike dype omstendigheter som ligger bak grunnleggelsen av Den Forente Familie (Unification Church).

Gud lengter etter dem som bedro ham, de som fienden tok i sin favn, og har ropt ut: «Min sønn! Min datter!» Men har dere en eneste gang ropt ut «Min Far» så høyt at dere ble hese? Har dere noensinne lidenskapelig ropt på deres himmelske Far til tungen ble så tørr at dere ikke fikk svelge?

Som falne mennesker, hva har vi som gjør at vi kan ha et forhold til Gud? Våre følelsesliv er så fysisk, og det vi oppfatter gjennom våre fem sanser, er utelukkende verdslige ting. Det er ikke noe i oss Gud kan godta. Hvis vi la juridiske lover til grunn, ville vi være uten forutsetninger til å ha et forhold til Gud. Men ifølge kjærlighetens lover finnes det en vei.

Les videre