Home/Taler/Er vi Guds barn/Når Gud ikke bare blir befridd, men fullstendig fri
Når Gud ikke bare blir befridd, men fullstendig fri 2016-08-03T01:10:41+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Er vi Guds barn, som virkelig elsker og tjener ham, streber vi også, med en ekte patriotisme, etter å frigjøre hans hjerte fra dets lidelse

Når Gud ikke bare blir befridd, men fullstendig fri

Til dags dato har det ikke vært ett eneste selvstendig land der mennesker som lever basert på sann kjærlighet, har opprettet Guds herredømme. Likevel synger folk lovsanger til Den allmektige. Hvordan kan Guds hjerte føle seg fritt under slike forhold?

Gud har aldri hatt barn som virkelig elsker og trofast tjener ham. Det har aldri vært sosiale og politiske systemer basert på sann kjærlighet, og som gjør det mulig for oss å leve med en sann patriotisme, som vise og hellige menn og kvinner og som Guds hellige sønner og døtre både i himmelen og på jorden. Derfor har det vært umulig å både opprette og opprettholde himmelriket. Under slike forhold har det ikke vært plass for Gud. Dermed har Gud forblitt i en fengselslignende tilværelse.

Hvordan kan vi finne løsningen på denne fortvilte situasjonen? Eneste måte er en bevegelse som praktiserer kjærligheten som utgjør den opprinnelige kjerne i Gud. I sitt høyeste stadium må religion lære i detalj om Guds miserable lidelse og all urettferdigheten han har måttet holde ut, samt hvordan vi mennesker kan få et nært forhold til den verden Gud opprinnelig ønsket.

La oss bli med i en bevegelse basert på sann kjærlighet, for ikke bare å befri Gud fra sin lidelse, men for å gjøre ham fullstendig fri. Hvis vi ikke oppretter en slik standard for kjærlighet, får vi heller ikke riktig vist hvordan Gud vil vi skal leve, og en ideell verden kan heller aldri bli virkelighet her på jorden.

Denne bevegelsen basert på sann kjærlighet gjør slutt på den historiske splittelse mellom Kain og Abel. […]

Jeg oppfordrer Amerika, som representerer den frie verden, til å ta på seg rollen til den eldste broren og lede alle nasjoner til å gjøre Guds vilje. Derfor må Amerika legge til side selvisk og individualistisk tenkning. Når politiske partier og etniske grupper legger mest vekt på sine egne interesser, splitter de og villeder folket. Amerika må bygge en sann nasjon, der sann frihet og fred blomstrer. Da vil Gud ønske å slå seg ned i deres familier og samfunn.

La oss, for et slikt edelt mål, stå side ved side og opprette himmelriket her på jorden, fredsriket der Guds skapelsesideal blir realisert. Der vil Gud ikke bare være befridd fra sin lidelse, men bli fullstendig fri.

Måtte Gud velsigne dere i all evighet!

En tale holdt på en konferanse i Washington DC 13. desember 2004.