Home/Taler/Er vi Guds barn/Hvorfor Gud personlig ikke straffer Satan
Hvorfor Gud personlig ikke straffer Satan 2016-11-24T13:01:35+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Er vi Guds barn, som virkelig elsker og tjener ham, streber vi også, med en ekte patriotisme, etter å frigjøre hans hjerte fra dets lidelse

Hvorfor Gud personlig ikke straffer Satan

Syndefallet var noe som aldri ville ha skjedd hvis den opprinnelige rettesnor, Guds skapelsesideal, var blitt fulgt. Gud var derfor ikke i en posisjon der han kunne gripe inn, selv om han var Skaperen. Fordi han var blitt frastjålet sin posisjon som den opprinnelige Forelder, kunne han aldri gjøre godt igjen feiltrinn hans barn hadde gjort, og som bare vi kan gjøre godt igjen.

Den allvitende og allmektige Gud kan heller ikke simpelthen løse problemet ved å felle dom over menneskets falne verden og Satan. Fordi Gud skapte menneskene til å være hans evige partnere i sanne kjærlighetsforhold, kan han ikke bare utslette dem. I stedet har Gud investert seg med sann kjærlighet for å utføre sitt enorme gjenoppreisningsarbeid. Selv om han hele tiden måtte finne seg i å bli foraktet og anklaget av Satan, responderer han hele tiden ved å ofre seg selv og gi uten stans.

Satan spotter Gud: «Hvordan kan du fortsatt holde fast på dine prinsipper nå da arvelinjen basert på sann kjærlighet, og som skulle ha vært selve grunnlaget for en ideell verden, bare eksisterer i en ytterst redusert tilstand? Ditt skapelsesideal, en absolutt kjærlighetsverden der sanne mennesker lever harmonisk sammen, er noe du aldri kommer til å oppleve.» Hva kan vel Gud svare i en slik situasjon? Det er en umulig situasjon.

Hvorfor fortsetter Gud med sitt enorme gjenoppreisningsarbeid når han må gjennom så mye lidelse? Er det fordi han er allvitende og allmektig? Nei, det er det ikke. Hans ideal, basert på sann kjærlighet, er grunnen til at han streber etter å gjenvinne sine tapte sønner og døtre. Med en sann kjærlighet glemmer Gud sine egne omstendigheter og arbeider i stedet for å forstå forholdene til oss mennesker. Føler noen seg triste til sinns, prøver Gud å utvikle et forhold til dem ved å sette seg inn i hvorfor de er triste. Er noen sinte fordi de er blitt urettferdig behandlet, gjør Gud sitt for å utvikle et forhold til dem ved å sette seg inn i grunnene til at de er sinte.

Les videre