Home/Taler/Er vi Guds barn/Guds miserable situasjon
Guds miserable situasjon 2016-08-03T00:46:48+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Er vi Guds barn, som virkelig elsker og tjener ham, streber vi også, med en ekte patriotisme, etter å frigjøre hans hjerte fra dets lidelse

Guds miserable situasjon

Ifølge 1. Mosebok ble Guds hjerte fullt av sorg da han så hvilken sørgelig historie verden måtte gå gjennom etter syndefallet. Paulus sier at alt som er skapt, og våre forfedre og hele menneskeheten, stønner og lider og «venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet» (Rom 8,18-23). Alt Gud skapte vil gjerne bort fra denne sørgelige verden.

Guds hjerte er fullstendig knust når han ser menneskenes konflikter og meningsløse liv, og hvordan de kaster bort sitt liv. De har nemlig mistet den strålende verdi Gud opprinnelig skapte dem for å ha. Full av sorg og fortvilelse roper Gud ut: «Dere er ment å være mine barn, i en arvelinje som kommer direkte fra meg. Deres kjærlighet, liv og arvelinje er ment å være ett med meg. Dere skulle ha kunnet glede dere over et vidunderlig himlenes rike. Mitt hjerte er fullt av sorg når jeg ser hvordan dere ser ut som tapere, som lever uten mål og mening, i smerte, sorg og fortvilelse hele livet.»

Tror dere at den allvitende og allmektige Gud sitter på en vidunderlig trone og sier til sine barn: «Dere må komme opp hit; jeg kommer ikke til å forlate min plass»? Eller er det mer sannsynlig at han sparker tronen til side og kommer ned hit til oss?

Det er så viktig for dere å vite at Gud i titusener av år, ja millioner av år, har sukket tungt og grått idet han ropte ut: «Å, min sønn! Å, min datter!» Dere spør kanskje hvordan det kan ha seg at den allvitende og allmektige Gud kan være i en så miserabel situasjon. Men han kan ikke komme seg etter sjokket han fikk da han mistet sine kjære sønner og døtre. Hvis det fantes en måte Gud selv kunne løse dette problemet på, ville han ikke ha måttet gå den lange lidelsesveien som det enorme gjenoppreisningsarbeidet utgjør.

Les videre