Home/Taler/Er vi Guds barn/Gud skapte oss for å være på høyde med ham
Gud skapte oss for å være på høyde med ham 2016-08-03T00:12:48+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Er vi Guds barn, som virkelig elsker og tjener ham, streber vi også, med en ekte patriotisme, etter å frigjøre hans hjerte fra dets lidelse

Gud skapte oss for å være på høyde med ham

Hvorfor skapte Gud mennesket? Gud er kilden til sann kjærlighet. Men gleden som kjærlighet gir oss, blomstrer i våre hjerter bare innen rammen av et forhold. En som lever for seg selv, kan ikke oppleve slik kjærlighet. Selv Gud kunne ikke få noen stimulering så lenge han eksisterte helt alene. Alene kan han ikke elske. For at hans kjærlighet skal blomstre, trenger Gud noen han kan elske. Derfor skapte han oss mennesker, for at vi skulle være hans barn og partnere han kan dele sin sanne kjærlighet med.

Gud er hele menneskehetens far, og vi er hans sønner og døtre. Da han skapte oss, investerte Gud alt. Vi er skapt fullstendig i hans bilde, for å ligne ham. Foreldre oppdrar sine barn i håp om å realisere sine høyeste ønsker, som er at foreldre og barn blir ett, i et sentralt punkt der deres kjærlighet, deres liv og deres idealer møtes. Følgelig skapte den allvitende og allmektige Gud oss for at vi skulle vokse til å være på høyde med ham og jevnbyrdige med ham.

Hva er da nødvendig for å fullt ut realisere Guds skapelsesideal? I tillegg til alt Gud kan gjøre, kommer den menneskelige faktor. Ettersom Guds ideal går ut på at Gud og menneske blir ett, blir ikke Gud fullkommen før mennesket når fullkommenhet.

Les videre