Home/Taler/Er vi Guds barn/Gud mistet rollen som menneskehetens far
Gud mistet rollen som menneskehetens far 2016-11-24T13:01:35+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Er vi Guds barn, som virkelig elsker og tjener ham, streber vi også, med en ekte patriotisme, etter å frigjøre hans hjerte fra dets lidelse

Gud mistet rollen som menneskehetens far

Hva skjedde mellom Adam og Eva som fikk dem til å falle? Spiste de, slik Bibelen sier, i bokstavelig forstand «frukten fra treet til kunnskap om godt og ondt»? Kunne simpelthen å spise en frukt ha vært den opprinnelige synd? Er det mulig at våre første forfedre ved å spise av en frukt kunne dømme tusener av generasjoner med etterkommere til å bli syndere? Nei. Det er fordi roten til synd ble plantet i arvelinjen, at den fortsetter evig og går lovmessig i arv fra generasjon til generasjon. Den eneste synd som kan ha en slik varig virkning, har med kjærlighet å gjøre. En slik synd ble begått mellom to personer av motsatt kjønn.

Eva hadde et forbudt seksuelt forhold med erkeengelen Lucifer, og de ble ett med hverandre. Da Eva så kom sammen med Adam, knyttet hun ham til seg ved å bli ett med ham slik hun ble med Lucifer. Dermed bygde Adam og Eva sin familie på et ekteskapelig forhold der ikke Gud, men Satan, den falne erkeengelen, var sentrum. Følgelig har alle mennesker arvet Satans arvelinje fordi vi alle er Adam og Evas etterkommere.

Ifølge skapelsens prinsipper er det kjærlighet som avgjør om noe er ditt. I et kjærlighetsforhold har begge parter rett til å si at den andre tilhører ham/henne. I samsvar med dette prinsippet kunne Satan, basert på sine bånd til mennesket fra forbudt kjærlighet, gjøre krav på at det falne menneske tilhører ham. Satan overtok rollen som menneskehetens far, selv om menneskehetens sanne far er Gud. Det er derfor Jesus i Joh 8,44 sa klart fra til folket at de var Satans barn: «Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker.»

Kristne i dag har lett for å tenke at allmektige Jehova sitter på sin kongetrone, og fordi han er allvitende og allmektig, kan han gi ordrer slik han finner for godt, og få alt til å gå nøyaktig slik han vil. I virkeligheten befinner Gud seg på et miserabelt sted og bærer på en forferdelig tung sorg.

Les videre