Home/Taler/Er vi Guds barn/Gud kan ikke fri oss fra synd uten betingelser
Gud kan ikke fri oss fra synd uten betingelser 2016-11-24T13:01:35+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Er vi Guds barn, som virkelig elsker og tjener ham, streber vi også, med en ekte patriotisme, etter å frigjøre hans hjerte fra dets lidelse

Gud kan ikke fri oss fra synd uten betingelser

Ingen far eller mor som bryr seg om sitt barn, ville bare stå og se på barnet lide. Derfor kan Gud, som elsker alle, umulig bare overlate menneskeheten til seg selv, slik at vi går evig fortapt. Gud er absolutt fast innstilt på å gjenvinne oss og den verden han opprinnelig hadde planlagt. Dette er grunnen til at Gud uten stans har utført sitt enorme gjenoppreisningsarbeid for å frelse menneskeslekten.

Dere må vite hvor intenst Gud har investert seg for å gjøre fremskritt i sitt gjenoppreisningsarbeid! Gud er vår Sanne forelder. Mens han arbeidet for å realisere sin frelsesplan, følte Gud smerten vi mennesker følte som om den var hans egen.

Det har imidlertid vært enormt vanskelig for Gud å utføre sitt svære frelsesarbeid ettersom de første to mennesker, som begikk syndefallet, arvet Satans falske kjærlighet og falske liv. Helt siden da har Satan hatt posisjonen som menneskehetens falske far og falske overhode.

Dere spør kanskje: «Gud er allvitende og allmektig. Hvordan kunne han stå og se på, tilsynelatende maktesløs, mens menneskene gikk bortover veien som ødela dem?» Det var fordi menneskene syndet i en sfære der de er fullstendig ansvarlige. Derfor må de oppfylle de nødvendige betingelsene for å løse problemene deres synd har skapt. Gud kan ikke fri oss fra synd uten betingelser. Kunne han det, ville han ha befridd de første to mennesker i Edens hage i stedet for å kaste dem ut. Dessuten har gjenoppreisningen vært desto vanskeligere ettersom Satan utnytter for fullt at vi tilhører hans arvelinje, til å gjøre menneskene til sine slaver, som sine undersåtter.

Les videre