Home/Taler/Er vi Guds barn/Gud befridd fra sin lidelse
Gud befridd fra sin lidelse 2016-08-03T01:11:45+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Er vi Guds barn, som virkelig elsker og tjener ham, streber vi også, med en ekte patriotisme, etter å frigjøre hans hjerte fra dets lidelse

Gud befridd fra sin lidelse

Fordi mennesket falt, kunne ikke Gud være fri. Derfor fikk også de første to mennesker en fengselslignende tilværelse og mistet sin opprinnelige frihet. I tillegg fikk ikke bare engleverden og alle religiøse mennesker en slik tilværelse, men hele menneskeheten.

Gud er i «fengsel». Hvordan kan vi befri ham? Vi må bli sønner og døtre, som virkelig elsker og tjener sin himmelske Far, selv mer enn barna som han opprinnelig mistet, opprinnelig ville ha gjort. Vi må gjøre det bedre enn barna hans opprinnelig ville ha gjort det hadde de forblitt trofaste og ikke falt. Selv om vi gjorde ti ganger mer enn det, og elsket og tjente Gud på en eksemplarisk måte, ville det ikke være lett å få Gud til å oppleve sitt opprinnelige hjerte, slik at han kunne leve i en ekte frihet. Men allerede i min ungdom bestemte jeg meg for å virkelig befri Gud, med mine egne hender. Jeg har levd i samsvar med den beslutningen hele livet.

Hva er den egentlige oppgaven til religion? Det er, basert på et hjerte fullt av kjærlighet, å virkelig befri Gud, virkelig befri menneskeheten, både her på jorden og i den åndelige verden, og virkelig befri jorden, vår planet. Mange tror at Gud vil befri oss. Men nå når vi innser at Guds hjerte er i en slags fengselslignende tilstand, forstår vi at vi ikke bare må befri Gud fra sin lidelse, men gi ham en fullstendig frihet.

Gud har lenge lett etter mennesker som har et brennende ønske om å finne sann kjærlighet, med en tro som sier: «Nå skjønner jeg at Gud er i ‘fengsel’ på grunn av meg. Jeg ser nå at Gud blir anklaget av Satan på grunn av meg. Nå skjønner jeg at Jesus led på grunn av (mange som) meg. Å, min himmelske Far, jeg vil sørge for at du kommer dit du er virkelig fri. Jeg vil sørge for at også Jesus og Den hellige ånd kommer dit.»

Les videre