Home/Taler/Er vi Guds barn/Den uutholdelige smerten i Guds hjerte
Den uutholdelige smerten i Guds hjerte 2016-08-03T00:39:05+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Er vi Guds barn, som virkelig elsker og tjener ham, streber vi også, med en ekte patriotisme, etter å frigjøre hans hjerte fra dets lidelse

Den uutholdelige smerten i Guds hjerte

Gud hadde planlagt at Adam og Eva skulle bli hans ideelle partnere i et forhold basert på en ren og ekte kjærlighet. Kan dere forestille dere sorgen i Guds hjerte da de falt? Den var uendelig mye verre enn sorgen Adam og Eva følte. Ja, ingen i denne verden har opplevd noe på langt nær så smertefullt. Det dyrebareste en har, er det mest tragiske å miste. Med et slikt sorgfullt hjerte har Gud gått gjenoppreisningens vei for å gjenvinne sine tapte barn.

Det er ikke noe vagt eller uklart ved Gud. Hans karakter er krystallklar. Det han vil er å skape et forhold basert på den høyeste sanne kjærlighet til oss mennesker. Han ønsker å utveksle med hver av oss den høyeste kjærlighet og glede i all evighet. Men Gud mistet det som representerte begynnelsen på dette, på grunn av de første to menneskers feiltrinn. Adam og Evas fall forårsaket så mye skade.

Gud er den opprinnelige Sanne forelder. Han ble imidlertid frastjålet foreldre-posisjonen som rettmessig var hans. Hvor sønderknust hans hjerte ble! Hans falne barn ble del av arvelinjen til fienden Satan og nekter til og med å akseptere at Gud eksisterer. Hvor uutholdelig må smerten i Guds hjerte være, hele tiden, dag inn og dag ut, når han ser på menneskehetens miserable situasjon.

For Gud var ikke noe mer dyrebart enn å ha partnere av kjøtt og blod som han kunne dele sin sanne kjærliget med. Gud ville ikke ha byttet sine kjære barn for hele universet. Da han mistet dem, følte han seg så full av sorg som om han hadde mistet hele skaperverket. Han følte at hele hensikten med å skape universet hadde gått i vasken. Fienden hadde på en helt urettferdig måte frastjålet Gud hans kosmiske trone. Gud hadde investert hele sitt hjerte i skaperverket ettersom han har en absolutt tro på det han gjør, og fordi hans kjærlighet er absolutt, og han har en absolutt lydighet til sine prinsipper. Fordi han hadde investert seg så totalt, ble han desto mer sønderknust av syndefallet. Gud ble frarøvet sitt ideal, frarøvet sin kjære sønn og datter, og frarøvet sitt herredømme over både den fysiske og den åndelige verden. Likevel har den uskyldige Gud funnet seg i alt dette alle disse årene og holdt ut Satans falske anklager.

Les videre