Home/Taler/Er vi Guds barn
Er vi Guds barn 2016-08-30T15:18:04+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Er vi Guds barn, som virkelig elsker og tjener ham, streber vi også, med en ekte patriotisme, etter å frigjøre hans hjerte fra dets lidelse

En tale Sun Myung Moon holdt på en konferanse i Washington DC 13. desember 2004.

Ærede nåværende og tidligere statsoverhoder, ærede geistlige og ledere fra Amerika og hele verden, mine damer og herrer!

Jeg kommer til dette møtet i dag med et budskap fra Gud, en advarsel til jordens seks milliarder innbyggere. Jeg kjenner bare så altfor godt Guds tidsskjema og retningen hans frelsesarbeid tar. Opp gjennom hele menneskehetens historie har ingen hatt en klar forståelse av Guds situasjon og hans hjerte. Men jeg er i stand til å forklare slike ting til dere i dag, i tidsalderen som er de «siste dager» i Guds enorme gjenoppreisningsarbeid. Dermed håper jeg å gi en korrekt forståelse av ansvaret vi må ta på oss og retningen vi må gå. Talen min har som tema: «Er vi Guds barn, som virkelig elsker og tjener ham, streber vi også, med en ekte patriotisme, etter å frigjøre hans hjerte fra sin lidelse.»

Les videre