Valget foran oss 2016-11-24T13:01:35+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

En hellig velsignelse av ekteskapet som dyd både i himmelen og på jorden er veien for å skape en universell enhet

Valget foran oss

Hvorfor fortsetter USA og mange andre land den dårskap og det barbari som krig egentlig er, idet de pøser uendelig mye penger inn i prosjekter som går ut på å drepe hverandre? Menneskeheten må gjøre slutt på den perverse onde sirkel krigføring representerer. Barns liv ofres, og astronomiske summer sløses bort. Tiden er kommet for alle verdens land til å slå sammen sine ressurser og gå sammen fremover mot den verden i fred som Gud, Mesteren bak vårt store univers, lengter etter.

Menneskeheten er kommet inn i en blindgate. Eneste måte vi kan overleve på, er å praktisere fredsfilosofien om sann kjærlighet, sant liv og en sann arvelinje, som dr. Moon lærer. Nå da vi er gått inn i Tidsalderen etter himmelrikets komme, er deres gode forfedre mobilisert, og de himmelske skarer i ferd med å komme feiende ned på jorden. Selv land og folk som ser ut til å være sterke, kommer ikke til å ha noe valg, men må overgi seg.

Jeg gir dere et valg. I uvitenhet blir fullkommenhet umulig. Budskapet som jeg bringer til dere i dag, representerer både en advarsel og velsignelse fra Gud. Vil dere stå sammen med meg på min vei oppover og fremover, idet jeg stadig står sterkere ettersom Gud velsigner meg mer og mer? Vil dere bli viktige medspillere i arbeidet for å opprette sanne familier, sanne samfunn, sanne nasjoner og en sann verden? Eller vil dere heller forbli fanget bak de samme gamle barrierer, som Satan liker: barrieren mellom din religion og andre religioner, barrieren mellom din kultur og andre kulturer, barrieren mellom ditt land og andre land, barrieren mellom din rase og andre raser? Vil dere tilbringe resten av deres liv på jorden i lidelse og sorg? Gud kaller dere til å bli modige ledere, som vil gjøre denne onde verden god og opprette en ny himmel og ny jord.

I dag har jeg gitt dere et budskap fra Gud. Jeg ber dere å «risse» det inn dypt i deres hjerter, og huske på at Den hellige ekteskapsvelsignelsen fra De sanne foreldre har evnen til å forene himmelens og jordens dyder. Jeg ber dere bruke all denne informasjonen til å skape nye rammer rundt deres liv, slik at dere kan bli vise ledere.

La meg få avslutte nå idet jeg ber dere å love at dere vil bli modige ledere for vår verden og våre medmennesker, og som vil holde fast ved veien Gud har vist oss, det som allerede er blitt tradisjon i Tidsalderen etter himmelrikets komme.

Takk for oppmerksomheten.

Denne talen, av dr Sun Myung Moon, ble holdt i Seoul, Sør-Korea, i Olympisk Sportshall 20. august 2005, på et møte med mer enn femten tusen viktige personer fra Korea og andre land, deriblant mange fredsambassadører. Møtet ble holdt i anledning ettårsjubileet for International Leadership Convocation, sponset av Interreligiøst og Internasjonalt Forbund for Verdensfred, da dr Moon mottok æresbevisninger på en tilstelning i Nasjonalforsamlingsbygningen i Sør-Korea, og ble tildelt «Fredskonge»- prisen.