Home/Taler/En hellig velsignelse av ekteskapet som dyd/Tidsalderen etter himmelrikets komme
Tidsalderen etter himmelrikets komme 2016-11-24T13:01:35+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

En hellig velsignelse av ekteskapet som dyd både i himmelen og på jorden er veien for å skape en universell enhet

Tidsalderen etter himmelrikets komme

Hva slags tidsalder er da tidsalderen da Velsignelsen vil bli fullstendig realisert? Det er slutt på Tidsalderen før himmelrikets komme, da verden var under Satans herredømme. Vi er gått inn i Tidsalderen etter himmelrikets komme, da et fredens rike vil bli opprettet. Dette er den beste tidsalder, da sorgen til Gud, som har arbeidet i «6000» år for å se denne dagen, blir fjernet, og freden som menneskeheten har lengtet etter, blir virkelighet.

I denne tidsalderen, nå, ser vi det som Jesus virkelig ønsket skulle skje, gå i oppfyllelse. Han kom til vår jord, men måtte dra bort før han fullt ut fikk gjort alt Gud ville han skulle gjøre. Tidsalderen nå er dessuten tiden da sann kjærlighet står i full blomst og bærer frukt for første gang siden mennesket ble skapt. I denne tidsalderen kan vi bli ønsket velkommen av hele naturen og bli respektert og æret av den.

Hvor sterkt har ikke Gud lengtet etter å få se denne dagen? Vi er nå i ferd med å gå inn i en tidsalder da det onde vil forsvinne, og en ny himmel og ny jord vil vokse frem slik solen står opp og skinner klart høyere og høyere på himmelen. Hele skaperverket vil bli harmonisk. Alt i universet vil danse en seiersdans i den nye morgen som nå gryr, den nye tidsalder vi går inn i.

Som sagt kan idealet som himmelriket representerer, bare bli virkelighet når vi etablerer familier basert på Den hellige ekteskapvelsignelsen. Men dette idealet blir bare fullstendig realisert når vi følger veien Gud viser oss og vi gjør Guds vilje. Basert på sann kjærlighet må vi i våre familier gå veien Gud viser oss.

Les videre