Home/Taler/En hellig velsignelse av ekteskapet som dyd/Sann kjærlighet er å leve for andre
Sann kjærlighet er å leve for andre 2016-08-03T17:10:39+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

En hellig velsignelse av ekteskapet som dyd både i himmelen og på jorden er veien for å skape en universell enhet

Sann kjærlighet er å leve for andre

Hva slags kjærlighet er da sann kjærlighet? Sann kjærlighet blir til når vi lever for helheten. Sann kjærlighet er en forutsetning for fred og en åndelig eller moralsk orden i samfunnet. Sann kjærlighet er kilden til lykke. Kjernen i sann kjærlighet er ikke å være ute etter å få fra andre, men å ville leve for andre, for helheten. Er vår kjærlighet sann, gir vi uten å gå rundt og huske at vi har gitt. Sann kjærlighet gir uten stans og gir med glede. Vi finner sann kjærlighet i gleden en mor føler i sitt hjerte når hun holder sitt barn i sine armer og gir det brystmelk. Sann kjærlighet er en selvoppofrende kjærlighet, som f.eks. kommer til uttrykk i gleden et barn føler når det med fromhet og kjærlighet tjener sine foreldre. Da Gud skapte mennesket, kan vi si at en absolutt, unik, uforanderlig og evig kjærlighet samtidig ble til, som gir uten betingelser og uten å forvente noe tilbake.

Sann kjærlighet er kilden universet kommer fra og er kjærligheten som ligger bak skapelsen av dem som skulle bli sentrum i universet og ha herredømme over det. Sann kjærlighet er også et uttrykk for roten hos Gud som alt kommer fra, Guds besluttsomhet og hans kraft. Når vi derfor er knyttet sammen av bånd basert på sann kjærlighet, kan vi være sammen i evighet og like fullt elske hverandres selskap. Når universet og selvsagt også Gud føler seg tiltrukket av vår kjærlighet, vil de komme dit vi er.

Verdien av sann kjærlighet ser vi i dens evne til å gjøre slutt på for godt barrierene som mennesker nedstammet fra syndefallet har skapt, både nasjonale grenser og barrierer mellom raser, ja til og med mellom religioner. En absolutt nødvendig forutsetning for å komme inn i himmelriket er et liv levd for andre, dvs. et liv basert på sann kjærlighet.

Les videre