Home/Taler/En hellig velsignelse av ekteskapet som dyd/Nøkkelen til å åpne himmelens porter
Nøkkelen til å åpne himmelens porter 2016-08-03T16:49:26+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

En hellig velsignelse av ekteskapet som dyd både i himmelen og på jorden er veien for å skape en universell enhet

Nøkkelen til å åpne himmelens porter

Er det noen som skjønner Guds situasjon? Han måtte gå en vei med ubeskrivelig lidelse for at en slik historisk dag skulle bli virkelighet. Dette er en historisk dag da sorg blir fjernet og en dag av stor betydning for Guds enorme frelsesarbeid, da Guds høyeste ønske blir virkelighet. I et slikt lys representerer den hellige ekteskapsvelsignelsen en utrolig velsignelse, men den er samtidig en velsignelse vi bør ha den største respekt for.

Den hellige ekteskapsvelsignelsen er punktet der all historisk sorg, fra den fjerneste fortid til nå, kan bli et avsluttet kapittel. En ny begynnelse blir da mulig for å kunne oppfylle Guds høyeste ønsker. En hellig velsignelse av ekteskapet er en begynnelse, en mulighet til å skape en ny fremtid for menneskeheten. Det er den sikreste måte å frigjøre seg fra herredømmet Satan har utøvd i Tidsalderen før himmelrikets komme.

Dere kan bare bli knyttet til De sanne foreldres kjærlighet gjennom den hellige ekteskapsvelsignelsen. Den er selve frukten av prosessen der Gud har overført sin fulle autoritet til oss. Når en familie som er blitt velsignet, går til den åndelige verden, vil De sanne foreldre være ansvarlige for dem. Det betyr at en slik familie vil leve i en verden styrt av De sanne foreldre. Når det først er blitt opprettet et gudgitt bånd mellom deg og De sanne foreldre gjennom Den hellige ekteskapsvelsignelsen, blir dette et evig og uforanderlig bånd. Den hellige ekteskapsvelsignelsen blir selve nøkkelen til å åpne himmelens porter.

Les videre