Gud, himmelriket og ekteskap 2016-11-24T13:01:35+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

En hellig velsignelse av ekteskapet som dyd både i himmelen og på jorden er veien for å skape en universell enhet

Gud, himmelriket og ekteskap

Hvilken vei er det da Gud vil vi skal følge? Kort sagt består denne veien i det som blir tradisjon i himmelriket. Denne tradisjonen går ut på å praktisere en sann kjærlighet som har sine røtter hos Gud. Et liv som følger veien Gud vil vi skal følge, er et edelt liv der man gjør mye mer for denne verden enn hva dens forskjellige lover forplikter en til å gjøre. I sann kjærlighet er det ingen plass for voldelig revolusjon. Det samme gjelder for veien Gud vil vi skal følge. Det eneste dere må gjøre for å følge en vei basert på sann kjærlighet, veien Gud vil vi skal følge, er å ofre dere for andre og tjene dem. Går vi denne veien, vil det forårsake det rene vulkanutbruddet av Guds kjærlighet. Som sagt er denne veien også veien for å utvikle og ekspandere Guds arvelinje og opprettholde den til evig tid.

«Så lenge Gud ufortrødent står på videre, skal jeg også gjøre det. Uansett hva som skjer, skal jeg fortsette på denne veien. Selv om livet jeg har levd, kjærligheten jeg har opplevd og idealene jeg har hatt, alt jeg har verdsatt til nå i Satans verden, blir fullstendig tatt fra meg, skal jeg gå denne veien. Selv om Gud skulle begynne å vakle, skal jeg få ham på sporet igjen og gå fremover sammen med ham. Hvis selv Gud skulle vise seg ikke å være absolutt lenger, og jeg skulle måtte få ham til å bli det igjen, likevel skal jeg fortsette på denne veien.» Med en slik besluttsomhet må dere nå skynde dere fremover i Tidsalderen etter himmelrikets komme.

Mine damer og herrer, hvorfor gifter vi oss? Jeg har fortalt dere at vi gifter oss for å komme inn i himmelriket og for å frelse menneskeheten. Vi må forstå at når to blir gift basert på Den hellige ekteskapsvelsignelsen, blir kona som står foran mannen sin, Guds datter og menneskehetens datter. Hvis mannen kan elske sin kone like høyt som menneskeheten og Gud elsker henne, er han kvalifisert til å være hennes ektemann. Det samme gjelder for kona. Bare fordi han er din ektemann, kan du ikke si: «Se, det er mannen min.» Før du kan påstå at han er mannen din, se på ham som Guds sønn og en mann som representerer alle verdens menn.

Mann og kone representerer henholdsvis høyre og venstre fot. Sammen skulle de etterlate seg fotspor av et liv levd for Gud og menneskeheten. Slike fotspor representerer rett og slett deres familier. Men hvis det er noe galt med den ene foten, halter vedkommende. Vil dere leve et liv som etterlater seg slike fotspor som dem en halt person lager? Når dere blir ektepar der mann og kone virkelig tar seg av hverandre, og kona støtter mannen sin med samme respekt som hun har for det som har med Gud å gjøre, og mannen har henne kjærere enn alt annet som er hans, da vil stedet der de omfavner hverandre, bli stedet der det blir harmoni mellom himmelens og jordens dyder, og der universet blir harmonisk forent.

Les videre