Frelse fra ondskap og synd 2016-08-03T16:16:38+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

En hellig velsignelse av ekteskapet som dyd både i himmelen og på jorden er veien for å skape en universell enhet

Frelse fra ondskap og synd

I prinsippet er vedkommende som skaper et problem, ansvarlig for å løse det. Fordi vi falt på grunn av falsk kjærlighet, må vi bli kvitt selv den minste antydning til falsk kjærlighet. På det grunnlaget må vi få en sann, hellig velsignelse av vårt ekteskap, basert på Guds sanne kjærlighet, og sette i gang med å bygge sanne familier. Vi må få sanne røtter, som vil sette oss i stand til å få sanne etterkommere, generasjon etter generasjon.

Dette er imidlertid ikke noe som går i oppfyllelse bare ved å ønske seg det. Er det ikke sant at i den flere titusener år lange historien til mennesket har ingen greid å oppnå en slik tilstand og frelse menneskeheten fra ondskap og synd? De mange religionene som er kommet og gått opp gjennom tidene, har gjort sitt beste for å realisere et slikt mål, men selv religioner har vært ute av stand til å overvinne den barrieren som menneskets falne natur utgjør, og har derfor enten mislykkes eller blitt tvunget inn på veier som ikke leder direkte til målet.

Men Gud er en Far som representerer sann kjærlighet. Han gjorde Jesus til sin enbårne sønn og inkarnerte seg her på jorden. Jesus kom med oppgaven som Frelser og Messias og viet sitt 33 år lange liv til å gjøre Guds vilje. Men til slutt døde han som et offer på korset etter bare å ha fullført halvparten av veien han skulle ha gått.

Jeg mener ikke at Jesus selv feilet. Han var kvalifisert til å være et fullkomment menneske eller den andre Adam og lette etter sin brud. Men både jødedommen og Judea, som Gud hadde forberedt i tusener av år, kunne ikke forstå Guds vilje. Deres manglende forståelse tvang Jesus til å gå korsets vei. Jesus var inkarnasjonen av «frøet» som Gud ville sann kjærlighet skulle vokse fra. Han var syndfri og ren, men til slutt måtte han vende tilbake til himmelen uten å greie å plante dette «frøet» her på jorden. Jesus kom for å finne en brud på jorden, holde Lammets bryllup, med gjester både fra himmelen og jorden, opprette en familie basert på sann kjærlighet og sette til verden Guds syndfrie og sanne arvelinje. Men før han var kommet halvveis på den nødvendige veien mot dette målet, ble hindringene uoverstigelige.

Les videre