Home/Taler/En hellig velsignelse av ekteskapet som dyd/Familien i samsvar med skapelsesidealet
Familien i samsvar med skapelsesidealet 2016-08-03T01:50:43+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

En hellig velsignelse av ekteskapet som dyd både i himmelen og på jorden er veien for å skape en universell enhet

Familien i samsvar med skapelsesidealet

Kjære gjester, med hva slags karakteristiske trekk eksisterer Gud, Skaperen av alt i universet? Han eksisterer med en tosidig natur som består av en maskulin «subjekt»-natur og feminin «objekt»-natur. Gud skapte Adam og Eva, de første to mennesker, ved å dele det maskuline og det feminine i seg fra hverandre. Barna til Adam og Eva ville ha blitt til etter samme mønster, som maskulin og feminin, som et resultat av at Adam og Eva ble ett med hverandre.

Når Gud skaper, skjer det basert på opprinnelse-deling-forening-prinsippet. Gud er første generasjon, Adam og Eva andre generasjon, og barna til Adam og Eva skulle ha blitt tredje generasjon. Disse tre generasjonene skulle ha dannet én familie. Gud velsignet de første to mennesker for at de skulle få utallige generasjoner med syndfrie etterkommere. Det var slik Gud skapte mennesket.

Hadde Adam og Eva blitt fullkomne individer, slik Gud ville, – dvs. hvis de hadde oppnådd en fullkommen karakter – og trådt inn i ektestanden med Guds velsignelse og blitt fullstendig ett med ham, da ville et kjærlighetsbånd ha blitt dannet som ville ha gjort Gud i stand til å slå seg ned i Adam og Eva. Også deres barn ville ha blitt knyttet til et hellig kjærlighetssamfunn, som ville ha gjort dem i stand til å danne bånd til Gud i form av direkte foreldre-barn-forhold til ham. Dette er Guds største velsignelse til oss mennesker.

Les videre