Home/Taler/En hellig velsignelse av ekteskapet som dyd/En menneskehet man må synes synd på
En menneskehet man må synes synd på 2016-08-03T02:09:01+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

En hellig velsignelse av ekteskapet som dyd både i himmelen og på jorden er veien for å skape en universell enhet

En menneskehet man må synes synd på

Mine damer og herrer, fordi noe av det første som skjedde i menneskehetens historie, var at de første to mennesker falt, utartet historien helt og ble en historie med synd og konflikter. Vi mennesker skulle på en naturlig måte ha tjent og støttet Gud som vår Sanne forelder, men i stedet ble vi fanger i helvete, under den falske forelder, Djevelen, Satan, sitt herredømme. Adam og Evas kropper skulle ha blitt Guds «templer», som Gud skulle ha oppholdt seg i. De skulle ha blitt mennesker med guddommelig verdi. I stedet ble all slags synd og løgn klekket ut gjennom deres kropper, slik at Djevelen fikk fritt spillerom.

Rent konkret førte syndefallet til at ekteskapet, som skulle ha blitt inngått med Guds velsignelse, i stedet ble inngått med Satan som midtpunkt. Ifølge prinsippene Gud skapte etter, får vi sann kjærlighet, sant liv og en sann arvelinje i arv fra våre foreldre. Det betyr at det falne menneske, født med Satan som sin far, arver falsk kjærlighet, falskt liv og en falsk arvelinje, uten selv å ha valgt det.

Vi er blitt til en menneskehet som man må synes synd på. Vi blir utbrent av kampen mellom vårt sinn og vår kropp. Alle som én forlater vi denne verden uten å ha løst dette problemet i vårt jordiske liv. Vi ignorerer samvittighetens stemme, som representerer Guds stemme inne i oss, og lever i stedet vårt liv dominert av det kroppen vil. Den er blitt Satans slave. Slik er menneskets situasjon.

De fleste er ikke engang klar over at de har falt ned på et så lavt nivå at de lever et miserabelt og undertrykt liv. De ser rundt seg og ser overalt at andre er i samme situasjon. Derfor aksepterer de at det er helt naturlig å leve et liv der alt tilsynelatende ser ut til å være i orden, selv om det slett ikke er det. Det er dumt og miserabelt å være slike mennesker. Hvor mye lenger vil dere leve et liv der dere slår dere til ro med en slik tragedie?

Les videre