Beringstredsprosjektet 2016-08-03T18:01:13+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

En hellig velsignelse av ekteskapet som dyd både i himmelen og på jorden er veien for å skape en universell enhet

Beringstredsprosjektet

Kjære ledere fra hele verden, la meg benytte anledningen dette distingverte forum i dag representerer, til å erklære et forslag til et virkelig revolusjonerende prosjekt for fredens sak og for menneskehetens velstand. Prosjektet går ut på å bygge en bro over eller en tunnel under Beringstredet. Stredet representerer stedet der Satan opp gjennom historien har atskilt øst fra vest og nord fra sør. Det er også her de russiske og nordamerikanske landmasser er atskilte.

Denne konstruksjonen, som jeg kaller «Verdens fredskonge-tunnel og -bro», vil knytte sammen flere fremtidige internasjonale motorveiprosjekter, som vil gjøre det mulig for folk å reise med bil fra Afrikas Kapp det gode håp til Santiago, Chile, og fra London til New York, og dermed gjøre verden til et globalt samfunn.

Gud advarer oss om at han ikke lenger vil tolerere atskillelse og splittelse. Dette prosjektet vil knytte verden sammen til et eneste stort samfunn og bryte ned de menneskeskapte barrierer mellom raser, kulturer, religioner og land, og samtidig skape den fredelige verden som Gud har lengtet etter.

USA og Russland må stå sammen. Det samme må Europa, Kina, India, Japan, Brasil og alle andre land, samt verdens forskjellige religioner. Disser landene og religionene må arbeide sammen for dette historiske prosjektet. Å lykkes med prosjektet vil være av avgjørende betydning for å opprette et fredens rike, der det ikke lenger vil være rom for krig eller splittelse.

Mine damer og herrer, enkelte tviler kanskje på at et slikt prosjekt lar seg gjennomføre. Men der det er vilje, er det alltid en vei – særlig når det er Guds vilje det dreier seg om. Det 21. århundres vitenskap og teknologi er kommet så langt at det er fullt mulig å bygge en tunnel under Beringstredet. Byggekostnadene er heller ikke noe problem. Tenk bare på hvor store summer USA har pøst inn i krigen i Irak de siste tre år. Snart når beløpet 200 milliarder dollar. Et like stort budsjett ville være mer enn nok til å fullføre Beringstredsprosjektet.

Les videre