Home/Taler/En hellig velsignelse av ekteskapet som dyd/Adam og Eva skulle ha blitt en inkarnasjon av Gud
Adam og Eva skulle ha blitt en inkarnasjon av Gud 2016-08-03T01:58:49+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

En hellig velsignelse av ekteskapet som dyd både i himmelen og på jorden er veien for å skape en universell enhet

Adam og Eva skulle ha blitt en inkarnasjon av Gud

Vanligvis betyr å velsigne noen å be at det skal gå godt med vedkommende. Hva er da det aller beste som kan skje med et menneske? Hva er det aller mest dyrebare? Det er ikke penger. Det er heller ikke å bli berømt eller å få makt eller kunnskap. Hvis Adam og Eva hadde kunnet gifte seg med Guds velsignelse og fått syndfrie barn, ville dét ha representert den mest dyrebare av alle velsignelser. Hele skaperverket ville ha frydet seg. Også Gud ville da ha følt den største glede. Både himmelriket på jorden og himmelriket i den evige verden ville ha begynt fra et slikt velsignet ekteskap.

Hva ville ha skjedd hvis Gud bare hadde skapt en mann i Edens hage, og ikke en kvinne? Det største under er å leve i en verden der det fins både menn og kvinner. En tilværelse med bare menn eller bare kvinner er en umulighet. Menneskeheten ville ha dødd ut etter mindre enn hundre år. Det er bare i en verden med både menn og kvinner at Guds plan kan bli realisert. Det er en verden med både menn og kvinner som er opphavet til etiske og moralske prinsipper.

Den fullkomne Adam og den fullkomne Evas ekteskap ville ha blitt Guds eget ekteskap. Gud ville fortsatt ha vært Gud, men i tillegg ville Adam og Eva ha blitt en inkarnasjon av Gud. Adam og Eva ville ha blitt Guds kropp, og Gud ville ha slått seg ned i deres sinn og på den måten blitt menneskehetens Sanne forelder i både åndelig og fysisk forstand.

Les videre