Home/Taler/Den sanne familie og jeg/Skapt for å respondere på Guds kjærlighet
Skapt for å respondere på Guds kjærlighet 2016-08-04T15:38:19+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og jeg

Skapt for å respondere på Guds kjærlighet

Vi kan ikke sammenligne en kvinnes og en manns fysiske styrke. Men hvis de elsker hverandre, vil en ektemann og hans hustru virke tiltrekkende på hverandre og bli ett.
Hvis mennesket var blitt Guds kjærlighetspartner, som responderte på hans kjærlighet, ville Gud ha likt det? Helt sikkert! Ja!
Gud skapte den fysiske og den åndelige verden før han hadde fått noen som responderte fullkomment på hans kjærlighet, men med et håp om noen som ville gjøre det i fremtiden. Hvis Adam og Eva hadde gjort det, og de så hadde bedt Gud å skape noe større enn han allerede hadde skapt, ville Gud da ha vært i stand til det? Selvsagt ville han det!
Samme hvor uendelig høyt det er det vår samvittighet streber etter, må vi forstå at Gud er i stand til å skape det for oss.
Uten forståelse for den verdi det var tiltenkt, og at det var skapt for å motta Guds grenseløse sanne kjærlighet, mistet mennesket fullstendig sine kvalifikasjoner til å respondere fullkomment på hans kjærlighet. Det er derfor vår livsoppgave å måtte gjenvinne disse kvalifikasjonene. Dette er samtidig også målet med menneskehetens historie. Dette er noe vi må forstå.

Les videre